Millioner til energisparere

Søk om støtte til sparetiltak

100 tilskuddsmillioner ligger og venter på deg som vil spare strøm i egen bolig.

ENERGISPARING: Gjennom Enova gis det støtte med opp til 10 000 kroner til tiltak som kan redusere energiforbruket, bl.a. pelletskaminer.

ENERGISPARING: Gjennom Enova gis det støtte med opp til 10 000 kroner til tiltak som kan redusere energiforbruket, bl.a. pelletskaminer. Foto: Gorm Kallestad/Scanpix

Publisert Oppdatert

Spar energi og penger

  • Enova har 100 millioner til nordmenn som ønsker å senke energibruken, og dermed også energikostnadene. Mer informasjon om Tilskuddsordningen for husholdninger finnes her .
  • Intensjonen med ordningen er å stimulere energisparing, samt å fremme bruk av ny teknologi.
  • Er du i tvil om hvilken energiløsning som gir mest besparelse, kan du bruke energikalkulatoren.
  • Denne artikkelen gir en god beskrivelse av hvordan man bør gå frem ved valg av energiløsning. Testresultatene bør brukes med varsomhet, siden testen er fra 2004.

Regjeringen har videreført ordningen med tilskudd til energisparingstiltak for husholdninger. Det betyr 100 varmende millioner til dem som ønsker å redusere sitt elektrisitetsforbruk. Ordningen gir mulighet for støtte med opptil 10 000 kroner, avhengig av hvilket system man satser på. Forutsetningen er blant annet at tiltaket etableres etter at tilskudd er gitt. Påbegynte eller ferdigstilte tiltak får ikke støtte.

Det gis støtte til følgende tiltak: Pelletskamin, pelletskjele, væske/vann- varmepumpe, luft/vann-varmepumpe og sentralt varmestyringssystem .

Ifølge Arne Morten Johnsen hos Enova, som administrerer tilskuddsordningen, vil de som tilfredsstiller søkekriteriene mest sannsynlig få sine søknader innvilget.

- Slik det ser ut nå, vil alle få tilsagn om støtte.

Søknadsprosessen

Det kan kun søkes om tilskudd for tiltak som ikke er påbegynt eller hvor det ikke allerede har påløpt kostnader. Fremgangsmåten for en søknad er som følger:

  • Søknad sendes inn enten via internett eller vanlig post.
  • Når søknaden er behandlet vil man forhåpentligvis få et tilsagnsbrev i posten.
  • Og da kan man gå i butikken og kjøpe utstyret og få det installert.
  • Etterpå er man nødt til å sende en rapport som beskriver installasjonen.
  • Og så vil man få utbetalt tilskuddet, tre til fem uker etter at all dokumentasjon er mottatt og godkjent hos Enova.

Pelletskamin

Det er tydelig definert hvilke tiltak det gis tilskudd til, f.eks. har ikke rentbrennende vedovner kommet med, ei heller luft-til-luft varmepumper. Bakgrunnen er ifølge Enova at man har ønsket å fremme de mindre kjente, og kjøpte, teknologiene.

For pelletskamin gis det støtte på inntil 20 prosent av kostnadene, begrenset oppad til 4 000 kroner. Ovnen må ha en virkningsgrad på minimum 80 prosent og mulighet for ukeprogram. Kaminen må i tillegg kunne "gå" i minimum 24 timer uten påfyll av pellets.

Erfaringene med pelletskaminer viser at salget av dem ikke tar helt av, dette til tross for at energikostandene for pellets relativt sett har blitt mer konkurransedyktige i forhold til andre energikilder.

- Når salget likevel ikke tar av henger dette sammen med relativt høye investeringskostnader og bedre lønnsomhet for de fleste ved å investere i luft/luft, sier forsker Roald Sand ved Trøndelag Forskning og Utvikling.

Pelletskjele

Støttes med inntil 20 prosent av kostnaden, med øvre grense på 10 000 kroner. Tilskuddet gis til komplette kjelesystemer med en minimumseffekt på 15 kW.

Det samme momentet også her når det gjelder besparelser, at redusert energiforbruk spises opp av økte pelletspriser.

Væske-/vann-varmepumpe

Det gis støtte for inntil 10 000 kroner eller inntil 20 prosent av kostnad. Kjølemediet skal være av typen CFK og varmepumpen skal være CE-merket.

Luft/vann-varmepumpe

Her gjelder de samme beløpsgrensene og spesifikasjonene som for væske/vann. Det gis imidlertid ikke støtte til rene luft-til-luft pumper.

Sentralt varmestyringssystem

Maks støtte 4 000 kroner eller 20 prosent av kostnad. Tilskuddet gis til sentrale varmestyringssystem for elektrisitet eller vannbaserte løsninger.

Nyttige tjenester

FORUM

Underholdning