Måling av radon

Slik måler du radon

Radongass er ikke synlig og du kan heller ikke lukte den. Bruk av sporfilm kan avsløre om du bor i en radonfelle.

RADONFARE: Radon er svært helseskadelig. Heldgvis er det ofte enkle grep som skal til for å stenge gassen ute av boligen din. Kartet viser radonforekomster i det sentrale østlandsområdet.

RADONFARE: Radon er svært helseskadelig. Heldgvis er det ofte enkle grep som skal til for å stenge gassen ute av boligen din. Kartet viser radonforekomster i det sentrale østlandsområdet. Foto: Foto: Montasje Klikk.no/ kart fra Arealis/NGU.no

Publisert Oppdatert
SPORFILM: Eksempel på hvordan sporfilm ser ut.

SPORFILM: Eksempel på hvordan sporfilm ser ut. Foto: Foto: Statens strålevern

Slik måler du radonnivået

Sporfilm:

  • Er en liten brikke som plasseres i de viktigste rommene i boligen din. Radonmålinger med sporfilm bør skje i vinterhalvåret over en periode på minst to måneder. Resultatet av en sporfilmmåling gir et gjennomsnittlig radonnivå over perioden.
  • Sporfilmen kan bestilles via internett og sendes inn i en vedlagt returkonvolutt. Svarene på prøven får du noen dager etter at sporfilmen blir sendt inn. Det anbefales å bruke minst to sporfilmer per bolig.
  • Sporfilm er den mest økonomiske måten å måle radonkonsentrasjon på. Prisen pr. sporfilm varierer fra ca. kr. 250 - 500 pr. stk, og inkluderer fremkalling, analyse og rapportering av måleresultatet. Noen firma tilbyr også andre tjenester og kan i tillegg benytte andre målemetoder.

Elektronisk radonmåler:

  • Disse målerne kan brukes til å foreta korttids- eller langtidsmålinger. Måleverdiene vises på et lite display.

Den vanligste årsaken til høye verdier av den svært kreftfremkallende gassen radon i norske hjem, er at boligen ikke er tett mot bakken bygget står på.

Som hovedregel bør man måle radon i alle typer boliger for å avsløre radongass.

Alle som har bolig med oppholdsrom i de to laveste etasjene over bakkeplan, bør sjekke om den farlige gassen er i boligen.

Heldigvis kan du i mange tilfeller gjøre noe med radongassen, om det skulle vise seg at den er i boligen din.

Det første du må gjøre, er å finne ut hvor den kommer inn i boligen.

Les også: Latterlig enkel vindusvask

Myggspiral avslører luftlekkasjer

For å lete etter lekkasjer fra grunnen og inn i boligen, kan du benytte røykampuller eller en myggspiral.

Utstyret plasserer du slik at du kan finne luftlekkasjer mellom sprekker og overganger mellom bygningsdeler. Samme metode kan du bruke for å se om det lekker luft rundt rør og kabler.

Når du har avslørt luftlekkasjer inn i boligen tetter du disse med elastisk fugemasse.

- Du kan også se om det er enkelt å gjøre forbedring av ventilasjonen i huset. Sjekk at veggventiler og luftekanaler over tak er åpne og rene. Setter du inn vifte må du lage flere ventiler, ellers kan du gjøre vondt verre, sier seniorrådgiver Lars-Ivar Aarseth i Sintef på sine nettsider.

Les også: De billigste testvinnerne til boligen

Mål med sporfilm om vinteren

Radonkonsentrasjonen er mest stabil i vinterhalvåret, og radonmåling bør gjøres over minst to måneder i perioden fra midten av oktober til midten av april, ifølge Statens Strålevern.

Sintef anbefaler en sporfilmmåling over minst to måneder i vinterhalvåret. Denne skal plasseres i minst to mye brukte rom, som stue og soverom. Etter målingen sender man sporfilmene inn for avlesning.

Det er flere firmaer som tilbyr måling av radon (se liste under artikkelen). Det koster mellom 250 og 500 kroner for hver måling. Måleutstyret er på størrelse med den fyrstikkeske, og sendes tilbake som post til laboratoriet du har kjøpt radonmåling fra.

Statens strålevern har laget en oversikt over firmaer som utfører måling av radon . Strålevernet utfører ikke målinger for privatpersoner.

Når måleresultatet er klart, blir det korrigert slik at det viser et gjennomsnitt for hele året.

Når du sprenger måleskalaen

Om radonmålingen viser at boligen din har et nivå på over 200 becquerel per kubikkmeter luft (200 Bq/m³), er det på tide å gjøre noe.

En omfattende undersøkelse utført av Statens strålevern og Norges Geologiske Undersøkelse, viser at over 175.000 boliger har et nivå av gassen som overskrider den anbefalte grensen.

NGU har lagt ut et kart som viser områder hvor det er moderate- og høye verdier av radon for det sentrale østlandsområdet (ekstern lenke).

Sintef Byggforsk har utarbeidet informasjonsmateriell om sikring mot radon ved nybygging og for eksisterende boliger.

Gassen kommer snikende

Fakta om radon

  • Radon er en usynlig og luktfri edelgass, som finnes i de fleste bergarter. Ved spontant radioaktivt henfall av radon dannes såkalte radondøtre. Disse fester seg til lungevevet og avgir stråling.
  • Høye radonnivåer innendørs er en medvirkende årsak til økt risiko for lungekreft.
  • Radon er den nest viktigste årsaken til lungekreft, ifølge Verdens helseorganisasjon (WHO). Bare røyking representerer en større helserisiko med hensyn til lungekreft.
  • I Norge er radon en medvirkende årsak til rundt 300 lungekreftdødfall i året. Helserisikoen øker med radonnivået og oppholdstiden inne.
  • Hvis man f.eks. bor i et hus med en radonkonsentrasjon på 1000 Bq/m³, vil risikoen for lungekreft være den samme som for en gjennomsnittlig røyker.

Kilder: Radoninfo, Statens strålevern

Om du har gjennmført en måling, og ikke har radon i boligen bør du ikke la det være en hvillepute.

Statens strålevern anbefaler å gjøre målinger hvert femte år om du bor i et høyrisikoområde.

Strålevernet anbefaler målinger hvert tiende år om boligen ligger i et moderat- eller lite utsatt område.

Setningsskader, ombygging, endring i ventilasjonsforhold, og endringer som følge av grave- eller sprengningsarbeider i nærområdet kan gjøre at radongassen får større mulighet til å snike seg inn i boligen din.

Her kan du bestille radonmåling (pdf)

Om jobben du har gjort for å tette luftlekkasjer ikke fører til lavere radonnivå, bør du kontakte en fagperson som kan vurdere om det er flere enkle tiltak som kan prøves, eller om det må mer omfattende tiltak til.

Les også:

Helseskadelig radon i nye boliger

Vinn barnebunad til 17.mai

Slutt på bonderomansen

Nyttige tjenester

FORUM

Underholdning