Legge parkettgulv

Hvordan legge parkettgulv

Nytt gulv? Legg det selv, da vel!

LEGGE GULV SELV: Å legge parkett- eller laminatgulv er noe du fint kan greie selv, særlig etter å ha lest denne saken.

LEGGE GULV SELV: Å legge parkett- eller laminatgulv er noe du fint kan greie selv, særlig etter å ha lest denne saken. Foto: ILLUSTRASJONSFOTO: Thinkstockphotos

Publisert Oppdatert

- Å legge parkett- eller laminatgulv er noe du fint kan greie selv, mener redaktør Åshild Nyhus Tyssen i Informasjonskontoret for farge og interiør(ifi).

- De moderne klikksystemene er så enkle å bruke at det ikke er vanskelig å få et godt resultat.

Videre påpeker redaktøren at de ulike produsentene gjerne har litt forskjellige systemer for hvordan gulvet skal settes sammen, så det er viktig å være nøye når du leser bruksanvisningen som følger med gulvet.

Det første møte

Når gulvet ankommer er det pakket i plast. Dette er ifølge forsker John Einar Thommesen ved SINTEF Byggforsk for å sikre at det ikke tar opp fuktighet før legging.

- Sjekk at emballasjen er uskadet ved mottak. Er emballasjen brutt, kan parketten være oppfuktet, og det kan forårsake problemer ved leggingen og sprekker i gulvet senere. Pakker som er skadet bør returneres umiddelbart.

- Hvis du finner et skadet eller ødelagt bord under legging, må du ikke legge det, da forhandleren ikke er ansvarlig for legging av defekte bord. Pakkene må lagres på plant underlag og strølagt. Strølagt vil si lagring med tynne tverrgående bordbiter mellom pakkene.

Luftfuktighet og temperatur

Leggemåter av parkett

Flersjiktsparkett, også kalt lamellparkett, er den vanligste parkettypen, og består vanligvis av tre sammenlimte, horisontale sjikt.

Det er flere aktuelle leggemåter:

  • Legging flytende på undergolv.
  • Spikring eller skruing til undergolv.
  • Montering av selvbærende parkett på bjelker eller tilfarere.

Når det gjelder leggemåter for parkett på undergulv, er det mest vanlig å legge parkett flytende. Vi retter derfor fokus på denne leggemåten.

De andre leggemåtene forøvrig er beskrevet i SINTEF Byggforsk sine anvisninger.

Kilde: Forsker John Einar Thommesen ved SINTEF Byggforsk

Tre er et levende materiale og i likhet med andre naturlige materialer vil parkettgulv utvide seg og trekke seg sammen i forhold til endringer i luftfuktigheten.

- Det bør derfor ikke være for høy relativ luftfuktighet i rommet ved legging av parkett, og mange produsenter setter en grense på maksimalt 60 prosent relativ luftfuktighet, forklarer forskeren ved SINTEF Byggforsk.

- Når parketten leveres fra fabrikk har den vanligvis et fuktinnhold på 7-8 prosent. Dette tilsvarer et inneklima på cirka 40 prosent relativ luftfuktighet ved 20 °C.

Videre opplyser Thommesen at parketten bør lagres tre til fire dager i et rom med samme klima som der gulvet skal legges, slik at den får samme temperatur.

- Temperaturen bør være minst 18 °C før, under og etter leggingen. Hvis bygningen er oppvarmet til 20 °C, bør relativ luftfuktighet ikke være over 50 prosent.

Slik går du fram

Når du skal legge gulvet er det ifølge Tyssen ved ifi viktig å sørge for et godt underlag.

- Først og fremst må undergulvet være helt plant. Et ujevnt underlag kan gi problemer med knirk og svikt i gulvet, eller medføre at skjøtene går opp eller at gulvbordene ødelegges.

- Utover dette må gulvet være rent, tørt og fast.

Thommesen ved SINTEF Byggforsk understreker at pakkene med parkett skal åpnes under arbeidets gang og at det anbefales at leggingen planlegges grundig på forhånd.

- Hvis rommet er noenlunde kvadratisk, bør bordene legges med lengderetningen parallelt med innfallende dagslys. I avlange rom er det mest praktisk å legge bordene parallelt med rommets langsider, eventuelt diagonalt. Bredden på det første bordet må tilpasses golvbredden slik at bredden på det siste bordet blir akseptabel.

- Det er meget viktig at første parkettlengde legges snorrett, med notsiden mot veggen. For å få riktig klaring mot veggen brukes kiler, eventuelt i kombinasjon med midlertidig spikring (under fotlisten). Kilene og spikrene fjerner man når gulvet er ferdig lagt, før fotlisten monteres, påpeker forskeren.

Fuktbevegelse i gulvet

Minste klaring mot vegger, søyler, terskler og andre faste punkter må ifølge Thommesen være minst 8-10 millimeter.

- Fotlistene må være så tykke at de dekker klaringen, og i tillegg en viss krymping. Man kan ta høyde for en total fuktbevegelse over året på minst 3,0 mm/m golvbredde. Er gulvet fem meter bredt, regn med cirka 15 millimeter total fuktbevegelse. Vanlige fotlister er kun 15 millimeter tykke, det kan derfor være nødvendig med lister som er spesielt tykke der flersjiktsparkett legges i store rom.

- Skjøtene mellom parkettbordene bør fordeles i et mest mulig tilfeldig og uregelmessig forband. Avkappet fra siste bord i en rad kan vanligvis legges først i neste rad, men man må passe på at skjøtene forskyves minst 400-600 millimeter fra rad til rad, avhengig av parkettype og leggemåte.

Videre forklarer forskeren at der parketten støter an mot andre gulvmaterialer, må overgangen utføres slik at materialene kan bevege seg noe i forhold til hverandre.

- Fugen mellom materialene kan utformes med for eksempel med fugemasse eller dekklist. Skruene i dekklista plasseres i spalten mellom gulvmaterialene.

T-lister og selvlåsende skjøtesystemer

LEGGE GULV: Skal du legge parkett på kjøkkenet, er det spesielt én ting du bør passe på.

LEGGE GULV: Skal du legge parkett på kjøkkenet, er det spesielt én ting du bør passe på. Foto: ILLUSTRASJONSFOTO: Thinkstockphotos

Det leveres også T-lister i samme treslag som parketten. Disse bør du iføølge Thommesen benytte i åpninger mellom ulike rom der det ikke er terskler. Dette er fordi det ofte oppstår skader dersom parketten legges sammenhengende gjennom flere rom. Hull for gjennomføring av rør bores 15-20 millimeter større enn rørets diameter, og dekkes med mansjett.

Fuktsperre

Hvis det er muligheter for fukt i undergulvet som kan skade parketten må det legges en fuktsperre på undergulvet.

Er det tvil, må fuktsperre benyttes.

Fuktsprerre skal for øvrig alltid benyttes i forbindelse med:

  • Betonggulv på grunnen
  • Etasjeskillere av betong og porebetong
  • Plattformgulv (fuktbestandig sponplategulv og/eller bordgulv med fukt over 11 vektprosent)
  • Gulv over spesielt varme rom som for eksempel badstue
  • Gulv med gulvvarme

Forsker John Einar Thommesen ved SINTEF Byggforsk

- Stadig mer parkett leveres med selvlåsende skjøtesystemer, såkalt klikksystem. Parkett med klikksystem limes ikke på verken kort- eller langsidene. Dersom det ikke er klikksystem er det viktig å drive parkettet tett sammen. Ikke bruk en parkettbit som slagkloss, eller slå mot notsiden siden det kan føre til at parkettkanten flises opp.

- Bruk en bred slagkloss og slå på fjæra (ytterst på fjæra og ikke oppå selve fjæra), eller bruk helst en slagkloss av hardplast som parkettprodusentene anbefaler.

Elektrisk gulvvarme

Hvis du skulle ønske elektrisk gulvvarme, bør du ifølge forsker Thommesen først undersøke om parkettleverandøren anbefaler dette for den aktuelle parkettypen.

- Gulvvarmen må være utformet slik at den gir en jevnest mulig varme over hele gulvet, og det ferdige gulvet må ikke kunne få høyere overflate temperatur enn 27 °C. Det frarådes større effekt enn 40 W/m2 på elektrisk gulvvarme.

Videre understreker han at gulvvarmen bør stå på for uttørking av undergulvet to til fire uker før legging, men stenges av ett til to døgn før legging.

- Etter at parketten er ferdig lagt, settes varmen på og økes langsomt (i løpet av tre til fire døgn) til normal temperatur.

- Det er viktig å unngå plassering av pyntetepper og annen isolerende innredning på gulvet, på grunn av økt fare for oppsprekking. I fyringssesongen er det ofte svært tørt inne, og gulvvarme tørker parketten ytterligere, noe som også øker faren for oppsprekking. Visse treslag bør du unngå dersom du har gulvvarme. Sjekk med leverandør.

Legge gulv oppå betong

Redaktøren i ifi forklarer at på betonggulv på mark eller andre undergulv du ikke er helt sikker på om er varig tørt, skal det alltid ligge en fuktsperre mellom undergulv og gulv.

- Til tørre undergulv må det brukes underlagsskum eller gulvpapp. Dette er viktig for lyddempingen, både for det aktuelle rommet og i etasjen under.

- Det er også viktig å sørge for at gulvet ligger flytende, det vil si at gulvet ikke skal festes til underlaget eller støte borti noen av veggene. Ved å bruke kiler sikrer du en riktig avstand mellom gulv og vegg, som igjen kan gi gulvet den nødvendige bevegelsesfriheten.

Legge gulv på kjøkken

Om du skal legge gulv på kjøkken kan det ifølge Tyssen være verdt å vite at kjøkkeninnredningen helst ikke skal stå oppå gulvet, men legges inntil.

- Dette løser du i praksis ved å legge gulvet litt innenfor sokkelen, men utenfor selve beina til kjøkkenet.

- Peisen skal heller ikke stå oppå parketten.

Legge gulv på store flater

- Er det store flater som skal få nytt gulv bør du dele opp med bevegelsesfuger, råder redaktøren i ifi.

- Se i bruksanvisningen som følger med gulvet hvor stort det aktuelle gulvet kan legges sammenhengende.

UV-lakk

De fleste parkettyper er ferdigbehandlet med flere lag lakk fra fabrikk, som regel UV-herdet akrylatlakk.

- Om ønskelig kan du påføre ett eller to lag lakk i tillegg etter at parketten er lagt, forklarer Thommesen ved SINTEF Byggforsk.

- Du må bruke en lakk som går sammen med den fabrikken har brukt. En del parkett leveres ubehandlet, og slik parkett bør i de fleste tilfeller slipes lett før overflatebehandling. Overflaten kan beises før lakkering. Dersom du påfører beis, må du senere sørge for at lakken vedlikeholdes før den er gjennomslitt, ellers blir overflaten skjoldet.

Les også:

Har du prøvd oppussingskalkulatoren?

Slik pusser du opp den gamle furutrappen

Slik gir du Ikea møblene nytt liv

Nyttige tjenester

Regn ut

FORUM

Underholdning

Tjenester fra Nettavisen

Nettavisen, Annonsebilag
Nettavisen, Annonsebilag