Priser på håndverkere

Arbeidet koster mer enn du tror

Nordmenn er ikke villig til å betale det maleren, snekkeren eller vaskehjelpen egentlig koster.

SNEKKER: For snekker- og tømrerarbeid er nordmenn villig til å betale maksimalt 423 kroner for å få gjort jobben hvitt. Det er godt under timeprisen bygg- og tømrermesterfirmaet vi har snakket med trenger for å drive lovlig.

SNEKKER: For snekker- og tømrerarbeid er nordmenn villig til å betale maksimalt 423 kroner for å få gjort jobben hvitt. Det er godt under timeprisen bygg- og tømrermesterfirmaet vi har snakket med trenger for å drive lovlig. Foto: FOTO: Thinkstockphotos

Publisert Oppdatert
UREALISTISK BILLIG: Nordmenns makspris for rørleggerarbeid ligger et godt stykke unna virkeligheten, sier administrerende direktør i Norske Rørleggerbedrifters Landsforening, Tor Backe.

UREALISTISK BILLIG: Nordmenns makspris for rørleggerarbeid ligger et godt stykke unna virkeligheten, sier administrerende direktør i Norske Rørleggerbedrifters Landsforening, Tor Backe. Foto: FOTO: Norske Rørleggerbedrifters Landsforening

Det er mange grunner til ikke å velge svart arbeid. Til tross for at det er ulovlig, lar noen seg likevel friste av lav pris. Respons Analyse utførte nylig en spørreundersøkelse for klikk.no der nordmenn svarte på hva de mener er passende timepris for ulike typer håndverkerarbeid og tjenester. Konklusjonen er klar: Vi er ikke villig til å betale det jobben egentlig koster.

Hvis du for eksempel ikke greier å reparere en lekk kjøkkenkran selv: Hva er maksimal pris du vil betale i timen for å få gjort rørlegger- og elektrikerarbeidet hvitt?

For nordmenn flest er det 479 kroner.

- Det er en timepris som ligger et stykke unna virkeligheten, sier administrerende direktør i Norske Rørleggerbedrifters Landsforening, Tor Backe.

Her er tipsene du trenger for å finne riktig rørlegger.

Ifølge Backe ligger gjennomsnittlig timepris på hvitt rørleggerarbeid mellom 600-800 + mva, med variasjoner rundt omkring i landet. Det er grunner til at timeprisen er såpass høy.

- I det godes formål er bedriftene pålagt en rekke forpliktelser av samfunnet, gjennom strenge krav til sertifiseringer, kurs, kvalitetssikring, interne rutiner, HMS etc. De seriøse følger alle disse kravene, mens de useriøse ikke følger noen av forpliktelsene og dermed ikke trenger å kalkulere det inn i sine timepriser. Gapet vokser mellom de seriøse og de useriøse på grunn av dette, sier han.

Kun 260 kroner er vi villig til å betale en rørlegger eller elektriker som gjør arbeidet svart.

- Bare én måte å få til den prisen

For male- og tapetseringsarbeid svarte de spurte i undersøkelsen at de er villige til å betale maks 317 kroner for å få gjort jobben hvitt.

- Det er bare én måte å få til den prisen på, og det er å unndra skatter og avgifter, sier styreleder i Maler- og byggtapetsermestrenes Landsforbund Lars Barg.

Han er selv malemester i eget firma. Kollegaer som tilbyr å male for 317 kroner i timen, kan vanskelig drive en lønnsom forretning, mener han, med mulig unntak av noen større rammeavtaler der bedriften kan ha flere ansatte og arbeidene går over lengre tid. Når man trekker fra moms, blir timeprisen for 317 betalte kroner 253,60,-.

- Det er på grensen til sosial dumping eller svart arbeid. Man kan ikke drive forsvarlig næring med de prisene, sier han, og påpeker at selvkost for en maler er omtrent 200-210 kroner i timen. Oppå det kommer skatter og avgifter som bedriften må betale.

Undersøkelsen

Respons analyse utførte i slutten av februar en spørreundersøkelse om svart arbeid på oppdrag for klikk.no. Et landsrepresentativt utvalg på 1085 personer mellom 16 og 84 år har svart på den elektroniske undersøkelsen.

- Staten skal også ha sitt, sier Barg.

En vanlig (hvit) timepris på male- og tapetseringsarbeid anslår han til å ligge på 350 til 400 kroner, eksl.mva. Hvis arbeidet ble gjort svart, ville 205 kroner vært det meste nordmenn er villige til å betale.

- Alle på privatmarkedet vil betale minst mulig. Man undergraver samfunnet når man ikke betaler skatter og avgifter. Slik privatmarkedet har utviklet seg, er det snart ikke seriøse bedrifter tilbake, sier Barg.

Reparerer skadene av svart arbeid

GRENSER TIL SOSIAL DUMPING: Når man trekker fra moms, blir timeprisen for 317 betalte kroner 253,60,-. Maler- og byggtapetsermestrenes Landsforbund er sterkt kritisk til den dårlige betalingsvilligheten.

GRENSER TIL SOSIAL DUMPING: Når man trekker fra moms, blir timeprisen for 317 betalte kroner 253,60,-. Maler- og byggtapetsermestrenes Landsforbund er sterkt kritisk til den dårlige betalingsvilligheten. Foto: FOTO: Dmitry Kalinovsky/Thinkstockphotos

For hvitt snekker- og tømrerarbeid er nordmenn villig til å betale maksimalt 423 kroner (249 svart). Det er et stykke unna det Øyvind Fjeld, daglig leder for eget bygg- og tømrermesterfirma i Oslo, trenger for å drive lovlig.

- For faglærte tømrermestre opererer vi med en timepris på 480 kroner i timen ekskludert moms. Våre faglærte tømrere må ha minst 7000 timers dokumentert erfaring for å gå opp til svenneprøve, vi må også betale yrkesskadeforsikringer og alt administrativt, sier han.

Han kjenner til arbeidere som jobber svart for 150 kroner i timen og nedover.

- De har ingen forsikringer, ingen krav, og kan kalle seg snekker uten noe erfaring, sier han.

Han har bare én positiv ting å si om de som tar lav timelønn:

- Vi får en del jobb etter dem, sier Fjeld, som flere ganger blir tilkalt for å reparere skader utført av ukvalifiserte arbeidere.

Slik klager du på håndverkeren hvis du ikke er fornøyd med arbeidet.

- Kunne ikke drevet til den prisen

Har du ren samvittighet for arbeidet vaskehjelpen din gjør? Nordmenn flest mener 238 kroner er riktig makspris for lovlig vaskehjelp. 168 ble oppfattet som makspris for svart vaskehjelp.

VASKEHJELP: Nordmenn flest mener 238 kroner er riktig makspris for lovlig vaskehjelp. Minstetariff er 162,-, i tillegg må et renholdsselskap betale arbeidsgiveravgift, feriepenger, sykepenger og forsikring samt renholdsutstyr.

VASKEHJELP: Nordmenn flest mener 238 kroner er riktig makspris for lovlig vaskehjelp. Minstetariff er 162,-, i tillegg må et renholdsselskap betale arbeidsgiveravgift, feriepenger, sykepenger og forsikring samt renholdsutstyr. Foto: FOTO: Dejan Ristovski/ Thinkstockphotos

Daglig leder i Renholdsspesialist1 Fekre Pekeste hadde ikke hatt mulighet til å drive selskapet lovlig hvis ingen var villig til å betale mer enn 238 kroner i timen.

- Nei, nei, nei. Vi betaler jo tarifflønn, vi kan ikke betale mindre enn det. Arbeidstilsynet kontrollerer. Tariffen er 162, i tillegg dekker vi arbeidsgiveravgift, sykepenger og forsikring. Dessuten betaler vi for utstyret: Mopper, vaskemidler og eventuelle maskiner, sier han.

Timeprisen i hans bedrift varierer fra 350,- til 500,-. Pekeste merker konkurransen fra tilbydere som jobber svart. Nylig måtte han si nei til en jobb på en matvarebutikk i Oslo, fordi fortjenesten ville vært bortimot null. Et annet firma fikk jobben.

- Hvordan greier de å tjene penger på det? Det går ikke på lovlig vis, mener han.

Det kan imidlertid være store forskjeller i prisen til vaskebyråene.

Ib Sverre Hansen, daglig leder i VaskerHvitt AS tror 238 kroner i timen er representativt, eller litt høyt, for slik markedet er i dag. Han mener det er mulig å få vasket huset for den prisen.

- Gjennom vår formidlingstjeneste er det mulig å finne tjenester som hvit vaskehjelp og andre tjenester i den prisklassen du nevner. Vi organiserer dette for arbeidsgiver gjennom ordningen "Lønnsarbeid i hjemmet". For dette tar vi så et formidlingsgebyr av arbeidsgiver, sier han.

35-44-åringer betaler best

Forskjellene i hva folk er villig til å betale varierer også ut fra hvilken region i landet man bor. En vaskehjelp som vasker svart ble verdsatt til 190 kroner i timen i Oslo/Akershus og 150 kroner i timen i Nord-Norge.

En rørlegger eller elektriker som jobbet lovlig, ble verdsatt til 574 kroner i Agder-Rogaland, men bare 424 kroner på Sør-Østlandet

BARNEVAKT: Folk er villig til å betale 136 kroner som makspris for barnepasseren svart, 196 hvitt.

BARNEVAKT: Folk er villig til å betale 136 kroner som makspris for barnepasseren svart, 196 hvitt. Foto: FOTO: NiDerLander/Thinkstockphotos

Jo høyere bruttoinntekt i husstanden, jo høyere betaling mente de var riktig å betale for arbeidet. Aldersgruppen 35-44 år var generelt villig til å betale mer for arbeidet enn yngre og eldre aldersgrupper.

Når det kommer til barnepass, er folk villig til å betale 136 kroner som makspris for svart, 196 hvitt. Det er mindre enn den reelle kostnaden pr time for å bruke barnevakt gjennom et byrå, forteller Per Hugo Breivikås i formidlingsbyrået Barnepasseren. De anbefaler å betale 240 kroner for den første timen, deretter 120 kr pr time. I tillegg bør man betale barnevakten for minst to timer, selv om oppdraget varer kortere. I tillegg må foreldrene betale et gebyr eller medlemsskap til firmaet. Jo kortere oppdrag, jo høyere timebetaling.

- For eksempel, hvis en kunde ønsker barnepass i bare fire timer, koster det trolig kr 1075, en faktisk timepris på kr 269. For fem timers pass, en faktisk timepris på kr 239, sier Breivikås.

Til slutt kan det også ofte påløpe reiseutgifter.

- Årsaken til at foreldre er villig til å betale mer for å få en barnevakt gjennom et byrå, er trolig at det foregår under ordnede forhold med barnevakter som godkjennes og følges opp gjennom byrået, mener han.

Barnepass ble generelt priset lavest av alle tjenestene i spørreundersøkelsen, også lavere enn renhold.

- Det er sånn det er. Hvis man ønsker å tjene mye penger, bør man finne seg noe annet å gjøre, sier Brevikås.

Les også:

Slik maler du huset

Slik skifter treverket farge etter 20 uker

Maling og oppussing - her er tabbene du må unngå

Med kommersielt innhold
Med kommersielt innhold
Med kommersielt innhold

Nyttige tjenester

FORUM

Underholdning