Boligkjøp - her kan du sjekke om luften er farlig

Opplyser ikke om svevestøv

Boligselger plikter å opplyse om forhold som kan påvirke salget, men forteller sjelden om svevestøv.

FORURENSET BOLIGKJØP: Kjøper du bolig i et sterkt trafikkert område, kan du risikere å påføre deg selv helseplager.

FORURENSET BOLIGKJØP: Kjøper du bolig i et sterkt trafikkert område, kan du risikere å påføre deg selv helseplager. Foto: Foto: Terje Bendiksby Phrasea/Scanpix

Publisert Oppdatert

I Oslo bor ifølge SFT rundt 180.000 mennesker i områder hvor luftforurensningene kan medføre helseplager.

Sjekk ditt område på luftkvalitet.info

Disse bor først og fremst innenfor Ring 3 og oppover i Groruddalen. I de andre store byene er problematikken også til stede, men ikke i samme grad som i hovedstaden.

Per dato er drøyt 2000 boliger til salgs innenfor de nevnte områdene i Oslo. Det betyr at mange kommende boligkjøpere risikerer å utsette seg for helseplager som følge av luftforurensninger.

Ifølge Statens vegevesen er dårlig luftkvalitet ett av de største miljøproblemene i de største byene i Norge, og først og fremst er dette en utfordring i Oslo.

Les også: Forurensning øker risikoen for blodpropp

Belastede boligområder

Kjøper du bolig innenfor Ring 3 i Oslo, eller oppover i Groruddalen, havner du i et problemområde i forhold til luftforurensning.

I Trondheim finnes tilsvarende områder på Lade, Nardo og opp langs østsiden av Nidelva. Bergenserne har sine mest belastede områder i sentrum.

I disse områdene overskrider verdiene av svevestøv de såkalte nasjonale målene for svevestøv i 2010.

Svevestøv er den største synderen når det gjelder luftforurensning i byområder, og det er biltrafikken som produserer mest. I ytterste konsekvens kan vedvarende eksponering for svevestøv medføre for tidlig død.

Svevestøvet på vei ned

Generelt kan det oppstå helseplager som bihulebetennelse, hoste og bronkitt.

Selv om mengden svevestøv er på vei ned i norske byer, ligger de fleste fortsatt over det målet myndighetene har satt for 2010. I Oslo, for eksempel, utsettes drøyt 180 000 personer for verdier over 2010-målet.

På nettstedet Luftkvalitet.info kan du sjekke hvordan luftkvaliteten er i det området du planlegger å kjøpe bolig i.

På dette nettstedet kan man også melde seg på en sms-tjeneste for opplysninger om luftkvaliteten.

Les også: Dette har du krav på etter boligkjøpet

Ingen krav om luftinfo

BOLIGKJØP: Luftkvaliteten utendørs vil kunne være et viktig moment i kjøpsvurderingen av en bolig.

BOLIGKJØP: Luftkvaliteten utendørs vil kunne være et viktig moment i kjøpsvurderingen av en bolig. Foto: Foto: Rune Petter Ness/Scanpix

I Norge eksisterer det ingen særskilte krav om å opplyse om luftkvalitet, dersom det ikke anses for å ha betydning for salget.

- Vi har ikke etablert noen retningslinjer for hva som skal med i en takst når det gjelder luftkvalitet, sier Arne Støbakk, administrerende direktør i Norges takseringsforbund.

Det såkalte Takstlovutvalget har imidlertid vurdert om radonmålinger skal med i en tilstandsrapport.

Men luftforurensninger var ikke oppe til debatt i det samme utvalget.

- Vi opplyser normalt ikke om luftkvalitet dersom det ikke foreligger spesifikke målinger, forteller daglig leder i Postbanken Eiendom Lillestrøm, Eirik Løvseth.

- Det kan hende vi opplyser om støy dersom vi har informasjon om det.

Les også: Finner de billigste boligene

Danskene ønsker opplysningsplikt

I Danmark foreslås det nå at boligkjøpere skal få tydelig beskjed om luftforurensningene i området der de planlegger å kjøpe bolig.

Forslaget opererer med to risikoklasser, hvor den alvorligste indikerer forkortet levetid. For å bli klassifisert i Risikoklasse 1 må boligen ligge mindre enn 50 meter fra en vei med over 20.000 kjøretøypasseringer.

I Oslo har for eksempel store deler av Ring 3 en trafikkbelastning på over 32 000 kjøretøy i døgnet. Mens deler av Ring 2 har en belastning på mellom 16 000 og 32 000.

- Et slikt forslag høres ikke så dumt ut, sier rådgiver i Forbrukerrådet, Jarle Vinje. Han mener at opplysninger om luftforurensing absolutt må være interessant for en boligkjøper.

- Dersom myndighetene har et apparet for å kartlegge luftkvalitet, bør det med i en salgsoppgave.

Vurderer å flytte

- Det kommer ofte familier til oss med barn med astmaplager og som vurderer å flytte for å lette plagene, og i en slik sammenheng ville slike opplysninger vært veldig relevant, sier professor og avdelingsdirektør ved Folkehelsa, Martinus Løvik.

Ifølge rådgiver Anne Gislerud i SFT kunne det vært ønskelig med luftforurensningsdata knyttet opp mot boligadresse.

- Vi har begrensede metoder for å beregne samlet luftforurensing i Norge ennå, som er det vi ønsker å få til på sikt. Å utforme noe kun basert på antall kjøretøy, slik det foreslås i Danmark, er nok mulig ut fra dagens kunnskap.

Vil du vite hvordan trafikkbelastningen er i det området du planlegger å kjøpe bolig, kan du gå inn på Vegvesenets veidatabank, zoome inn på det aktuelle området, utvidet valget "Billist" på venstre side og velge trafikkmengde.

Les også: Avslør skadene på kjøkkenet

Opplysningsplikt om spesielle forhold

Den som selger en bolig har plikt til å opplyse om vesentlige forhold som kan påvirke salget av boligen.

Ifølge Jarle Vinje vil dårlig luftkvalitet være et slikt forhold, men han tror det er veldig varierende hvordan forhold omkring trafikk og luftforurensing fremkommer i et prospekt.

- Og en megler vil nok hevde at folk selv kan gjøre seg opp sin mening om hvor stor luftforurensingen er, basert på hvordan trafikken er utenfor vinduene.

Dersom en selger unnlater å opplyse om forhold som kan påvirke et boligsalg, vil det kunne være en mangel ved boligen.

Les også: Boligspråkets ABC

Helseplager

Det er vel dokumentert at luftforurensinger resulterer i helseplager.

- Svevestøv er den alvorligste forurensningskilden. Tidligere har det vært fokus på luftveiene, men nå har også hjerte- og karproblematikken kommet inn i bildet. Man har også funnet ut at svevestøv kan være ekstra skadelig for personer med diabetes, samt at det kan være skadelig for gravide, forteller professor Løvik.

Han henviser videre til undersøkelser både i USA og Europa som viser både mer sykdom og en overdødelighet blant personer som bor i områder med dårlig luftkvalitet.

- Undersøkelser viser at det er grunn til å tro at det samme er tilfellet i Norge.

Løvik er likevel opptatt av at forholdene ikke svartmales, men han fremhever uansett at spørsmålene er reelle og dessuten blir mer aktuelle på grunn av økt bruk av dieselkjøretøy, og at problematikken også omfatter blant annet støyforurensning.

Les også:

Dum av forurensning

Hudpleie for forurensede byer

Stor test av sunne grillpølser

De kule bilene du har råd til

Nyttige tjenester

FORUM

Underholdning