Rengjøring i hjemmet

Menn tar oftere storrengjøring

En fersk undersøkelse viser at unge menn tar storrengjøring oftere enn kvinner.

Publisert Oppdatert
PROSJEKTBASERTE MENN:  I en studie fant sosiolog Helene Aarseth at menn var orientert mot å organisere vasking og hjemlige sysler som prosjektbaserte gjøremål med klare mål.

PROSJEKTBASERTE MENN: I en studie fant sosiolog Helene Aarseth at menn var orientert mot å organisere vasking og hjemlige sysler som prosjektbaserte gjøremål med klare mål. Foto: Foto: Nina Strand/UiO

Undersøkelsen er utført av TNS Gallup på vegne av rengjøringsprodusenten Jordan.

Den viser at rundt 27 prosent av mennene sier de utfører storrengjøring to ganger i året eller oftere.

Rundt 18 prosent av kvinner sier det samme.

- Da har vi definert storrengjøring ved ordet "storrengjøring", og i parentes har det stått "vasker vegger og tak"r , sier seniorkonsulent i TNS Gallup Mari Thorshaug om begrepene i undersøkelsen.

Overraskende

- Dette blir jeg litt overrasket over, og kanskje kan vi trekke fra litt på disse tallene. Det kan jo tenkes at menn har lavere terskel for å kalle noe for storrengjøring enn kvinner har, sier sosiolog Helene Aarseth, som blant annet har forsket på likestilling i hjemmet, til klikk.no. .

- Når det er sagt, kan det faktisk også være at dette funnet sier noe om en arbeidsdeling i hjemmet og om ulike måter å forholde seg til hjemlige gjøremål på, fortsetter Aarseth.

Prosjektvask

- I en kvalitativ intervjustudie av likestilte par fant jeg at mennene var agenter for en mer prosjektdrevet organisering av rengjøring og vedlikehold, sier forskeren.

- I stedet for å vaske litt i en kjøkkenskuff her, og en skuff her, eller tørke over flisene over vasken når de så litt skitne ut, slik mange av kvinnene drev med, var flere av mennene jeg intervjuet orientert mot å definere klare prosjekter med klare mål som var plottet inn på et bestemt tidspunkt - kanskje litt mer som prosjektene på jobben?, sier Aarseth, som i 2008 ga ut en avhandling kalt Hjemskapingens moderne magi.

Les også: Kjønnsforskjellene lever

Renslige unge?

Totalt foretar 4 av 10 nordmenn én storrengjøring i året.

28 prosent av de spurte i aldersgruppen 15-29 år gjennomfører storrengjøringer to ganger i året eller oftere, mens i gruppen over 60 er det bare 11,6 prosent som svarer det samme.

- Et viktig trekk hos de likestilte familiene i min studie var at parene opplevde at det var viktig at disse prosjektene var fellesprosjekter, noe man gjorde sammen. Da kan man også dele den gode følelsen av hvor fint det blir på en annen måte, sier Aarseth.

- Jeg tror faktisk mange av dagens travle dobbeltarbeidende familier kan trenge denne formen for litt tydelig og fokusert innsats på hjemmebane, for å føle at hjemmet også er et sted man investerer i og tar vare på.

- Og kanskje blir det også lettere å slappe av innimellom når man lager slike rammer rundt husarbeidet? sier Aarseth.

Kvinner vasker mest

Selv om de unge mennene oftere tar storrengjøringer, er det fortsatt kvinner som vasker mest.

Undersøkelsen viser at 32,4 prosent av kvinnene bruker mer enn to timer hver dag på husarbeid, imens bare 11,5 prosent menn sier det samme.

- Kvinner har fortsatt fått en orientering mot omsorg og husarbeid mer inn i blodet, så og si. De identifiserer seg mer med huset og med oppgavene i huset, derfor har de også utviklet en særlig følsomhet for hybelkaninene og de skitne flekkene, på godt og vondt, sier Aarseth.

- De har utviklet det en annen forsker, Ulla Brit Lilleaas, har betegnet som en "kroppslig beredskap" som gjør at de alltid er på jobb hjemme: ser de noe møkk, får de ikke helt ro før de har tatt en fille og vasket det bort, sier forskeren.

Eldre kvinner i tet

De eldre svarer at de gjør mer husarbeid til daglig enn de unge. Hele 31,3 prosent mellom 15-29 år bruker mindre enn en halvtime på å gjøre rent hver dag, imens bare 14 prosent av gruppen over 60 år svarer det samme.

Nøkkeltall fra undersøkelsen

  • 4 av 10 nordmenn gjennomfører storrengjøring én gang i året.
  • 25,6 prosent av alle menn utfører storrengjøring to ganger i året eller oftere, 17,3 prosent av kvinnene det samme.
  • 26,8 prosent av mennene og 37 prosent av kvinnene gjennomfører storrengjøring hvert annet år eller sjeldnere.
  • 4 prosent av mennene og 2,8 prosent av kvinnene gjennomfører aldri storrengjøring.
  • Halvparten av alle nordmenn (51,5 %) bruker mellom en halv og én time pr dag på husarbeid.
  • 32,4 prosent av alle kvinner og bare 11,5 prosent av alle menn bruker mer enn to timer på husarbeid hver dag.
  • 33,6 prosent av alle menn svarer at de bruker mindre enn en halv time pr dag på husarbeid, mens bare 10,9 prosent svarer det samme.
  • 4,8 prosent av alle menn svarer at de aldri gjør husarbeid, mens 0,2 prosent av kvinnene svarer det samme.

(Kilde: TNS Gallup på vegne av Jordan. 1000 respondenter har svart på undersøkelsen.)

Les mer:

Lettvint rengjøring til jul

Slik vasker du vinduer

Hybelkaninene er ikke så uskyldige som du tror

Derfor mister menn sexlysten

Tilbake til Klikk Bolig

Nyttige tjenester

FORUM

Underholdning