Lei av å måke frem bilen? Planer om å bygge garasje? Du kan gjøre det selv helt fra bunnen av , eller du kan kjøpe en ferdiggarasje.

Vi har gått gjennom markedet og presenterer noen av produsentene.

Garasjene varierer fra de enkle byggesettene som leveres planke for planke til de mer kompliserte som kommer i elementer. Alle ferdiggarasjer vi har sett på leveres med port.

Til den som ønsker noe mer spesielt, kanskje med en åpner, har leverandørene mange varianter å velge mellom.

Synes du imidlertid en garasje blir for voldsomt, kan kanskje en carport være alternativet.

Byggereglene

Du må finne ut av om du har lov til å bygge på tomten din.

Med utgangspunkt at garasjen ikke skal benyttes til beboelse er det to momenter som har betydning: Tomtens utnyttelsesgrad og garasjens størrelse.

Det er reguleringsplanen til området du bor i som avgjør om det i det hele tatt er plass til å sette opp en garasje.

Det fysiske arealet kan godt være tilstrekkelig, men det er den såkalte utnyttelsesgraden som avgjør, og den finner du opplysninger om i reguleringsplanen.

Har du stadfestet om reguleringsplanen tillater en garasje, kan du bare smelle den opp dersom den er mindre enn 15 m2.

Det samme gjelder også dersom du velger carport-alternativet.

Kryper derimot garasjens grunnareal over 15 m2 må du veien om bygningsmyndighetene, men det holder med en såkalt byggemelding, såfremt du ikke bygger over 70 m2. Da blir det full pakke.

Dersom garasjen eller carporten bygges som et tilbygg til boligen, krymper grensen for søknadsplikt ned til 50 m2.

Kald, varm eller carport?

Man har i hovedsak tre typer garasjer å velge mellom.

En uisolert, såkalt kald garasje, gir ifølge byggeguiden.no den beste beskyttelse mot rust på bilen, fordi den ikke skaper kondens inne i karosseriet.

En såkalt varm garasje vil fjerne fuktigheten som ligger på bilens overflate, men den vil kunne skape kondens i bilen med fare for rust.

En carport har de samme egenskapene som en kald garasje. I tillegg koster den mindre, og er enklere å sette opp for den som vil gjøre jobben selv. En carport er i følge byggeguiden.no også enklere å kjøre inn og ut av.

Dobbel garasje

Har man to biler og ønsker en biloppstilling til begge, er alternativene enten dobbeltgarasje eller enkelgarasje med carport.

Velger man en enkeltgarasje men får behov for en plass til, kan dette eventuelt suppleres med en carport.

Plassering

Hos byggeguiden.no anbefaler man at garasjen plasseres så nærme tomtegrensen som mulig.

Byggeforskriftene sier at avstanden til tomtegrensen minimum må være på én meter, og to meter parallelt med offentlig vei.

Valg av størrelse

- Det spørsmålet man først bør stille seg er hvilket behov man har, sier Erling Berge hos Garasjebygg AS.

- Er det kun plass til én bil det dreier seg om eller to biler, hagemøbler og sykler i tillegg. Og bilens høyde har selvfølgelig også betydning.

Dernest må man ta utgangspunkt i hvor stor tomten er.

- Man må også ta hensyn til hvordan huset ser ut som garasjen skal stå ved siden av. Skal for eksempel taket på garasjen ha samme vinkel som hustaket.

Minimum garasjestørrelse for å få plass til én bil er 300 x 560 centimeter, skriver husbyggeren.no.

"Men da kan du glemme å få plass til trillebåra", legger de til, og nevner at også høyden på bilen også ma tas med i planleggingen.

Lokal leverandør

Når det gjelder valg av leverandør, råder Berge til å gå for en lokal leverandør.

- Dette vil redusere transportkostnadene, samt at byggeprosessen vil kunne gå enklere når leverandøren er i nærheten og kan komme til byggeplassen dersom det skal oppstå problemer.

Sette opp selv?

Ferdiggarasjer leveres hovedsakelig i pre-cut (ferdigkappede) eller i elementer.

Valg av pre-cut krever at man er byggekyndig, og i følge Berge er det ofte slik at pre-cut ikke leveres helt ferdigkappet. Det betyr at man blir stående og kappe til noen av materialene selv likevel.

- Da kunne man jo egentlig gå og kjøpe materialene hos trelasthandleren og kappe opp alt selv. Det ville sannsynligvis også blitt billigere, for garasjeleverandøren har sikkert lagt inn en ekstrafortjeneste for å kappe opp, sier han.

En leveranse i elementer vil bety at leverandøren heiser på plass deler av garasjen.

- Når vi leverer en garasje, løfter vi på plass veggene samt takstolene, forteller Berge.

Grunnarbeider

En ferdiggarasje levert som elementer, krever nøyaktige grunnarbeider. En liten unøyaktighet vil forplante seg hele veien, og vil kunne medføre ekstrakostnad ved tilpasning.

Husk å drenere rundt garasjen.

- Vår anbefaling er at man får en fagperson til å sette opp grunnmuren, sier Berge.

Les også:

Slik drenerer du

Gjør det selv-kurs

Når er det lov å bygge?

Superbriller

Oversikt over leverandører:

Les hele saken
Les alt om:

Trude Susegg, redaksjonssjef

Vi setter stor pris på kommentarer og innspill i debattene våre. Vær forsiktig med personangrep og sjikane og prøv heller å forklare hva du mener og hvorfor. Takk for at du bidrar i debatten!