Vedlikehold av motorsaga

Bruk av motorsag krever også at du mestrer enkelt vedlikehold. Før du starter opp skal du alltid sjekke at saga er klar til bruk.

VIKTIG DETALJ: Kjedefangeren sitter under saga og skal fange opp kjeden hvis den ryker under bruk. Den sitter litt utsatt til og kan bli brukket 
av under arbeid. Derfor er det viktig at du sjekker kjedefangeren før saga startes. En sag med en defekt kjedefanger må ikke brukes.

VIKTIG DETALJ: Kjedefangeren sitter under saga og skal fange opp kjeden hvis den ryker under bruk. Den sitter litt utsatt til og kan bli brukket av under arbeid. Derfor er det viktig at du sjekker kjedefangeren før saga startes. En sag med en defekt kjedefanger må ikke brukes. Foto: Foto: Øyvind Stranna Larsen

Publisert Oppdatert
MODERNE LØSNING: Flere og flere motorsagmerker monterer nå kjedestrammingsskruen på siden av sagkroppen. Det gir langt enklere tilgang.

MODERNE LØSNING: Flere og flere motorsagmerker monterer nå kjedestrammingsskruen på siden av sagkroppen. Det gir langt enklere tilgang. Foto: Foto: Øyvind Stranna Larsen

FORHOLDSREGLER

Før du starter opp en sag, må to svært vesentlige krav tilfredsstilles:

  • Du må bruke verneutstyr.
  • Du må ha kunnskap og ferdigheter i hvordan saga skal brukes og vedlikeholdes. Altfor mange alvorlige ulykker med motorsag er knyttet til hobbybruk.

    Dersom du ikke har mulighet for å skaffe deg nødvendig kompetanse i bruk av motorsag, så bør du vurdere alternativer. Svært mye av ryddearbeidet på hyttetomta kan også utføres med hekkesaks, bågesag og øks. Det tar bare litt lengre tid. Til de større arbeidsoppgavene kan et alternativ være å leie en person som mestrer motorsaga fullt ut.

1. Sjekk at kjeden er godt strammet. Ta tak i overkant av kjeden og løft den opp. Hvis den kan dras helt ut av sagsporet i sverdet, må du stramme. Når du tar i bruk en helt ny motorsag, eller en sag med ny kjede, vil den temmelig raskt strekke seg litt. Etterstramming er viktig etter forholdsvis kort arbeidstid.

2. Sjekk at alle skruer sitter godt festet.

3. Sjekk at saga er fylt opp med bensin, samt olje til smøring av sagkjeden. Sørg alltid for å bruke miljøbensin og vegetabilsk olje.

4. La tuppen på sverdet falle lett mot en stokk eller stubbe. Da skal kjedebremsen slå inn. Denne bremsen stopper fremdriften på kjeden umiddelbart hvis du får kast på saga under arbeidet. Skjærer du eksempelvis feilaktig med sverdspissen, kastes saga meget raskt oppover mot kroppen din. Kjedebremsen går da på og hindrer skader.

5. Press venstrehåndsvernet fremover, og sjekk at kjedebremsen går på med en gang.

6. Sjekk at kjedefangeren under saga er i orden.

Når saga ikke starter

Hvis saga ikke starter, eller ikke går skikkelig, kan det være nødvendig å justere stillingsskruene for forgasseren. Noen ganger oppleves dette på følgende måte: Du gir gass, men turtallet på saga øker ikke vesentlig. Eller saga går svært dårlig på tomgang og stopper rett som det er. På motorsagene har vi tre slike stillingsskruer: Det er T for tomgangshastighet, L for blandingsforholdet på lav gass/tomgang og H for høyt turtall.

Grunninnstillingene står i instruksjonsboka. Sørg for å bruke disse. Ved justeringer er det kun tale om små justeringer ut fra disse grunninnstillingene. Må saga justeres mye ut fra grunninnstillingene, er det noe annet enn blandingsforholdene som er galt. Da bør du sende saga på service.

PLUNDRETE: Noen motorsager har fremdeles  den gammeldags løsningen med kjedestrammingsskruen helt inne ved sverdet. Dette er en tungvint måte å stramme sverdet på.

PLUNDRETE: Noen motorsager har fremdeles den gammeldags løsningen med kjedestrammingsskruen helt inne ved sverdet. Dette er en tungvint måte å stramme sverdet på. Foto: Foto: Øyvind Stranna Larsen

Fil sagtennene

SKJÆRER DÅRLIG? Skjærer saga dårlig, blir flisa mer og mer lik sagspon.

SKJÆRER DÅRLIG? Skjærer saga dårlig, blir flisa mer og mer lik sagspon. Foto: Foto: Øyvind Stranna Larsen

Etter noe bruk av en motorsag er det nødvendig å file sagtennene. Kjøp en såkalt rullemal, den hjelper deg å holde riktig vinkel.

Foran hver sagtann sitter en «rytter». Det er vertikalavstanden mellom sagtanna og rytteren som bestemmer tykkelsen på «uthøvlingen» av sagflisa, akkurat som på en vanlig høvel. Etter hvert som du filer ned sagtanna, blir denne avstanden stadig mindre og mindre. Du vil merke at saga skjærer dårligere; flisa som «høvles ut» blir rett og slett for tynn til at saga skjærer effektivt. Du kan også se dette på selve flisa. En sag som skjærer godt gir sagflis som ligner høvelflis.

Skjærer saga dårlig, blir flisa mer og mer lik sagspon. Slik sagspon får du også hvis sagtennene er svært skjemt. For å få til riktig avstand mellom rytter og en slitt sagtann, må du file ned rytteren med en flatfil. Bruk en ryttermal, så får du riktig avstand.

Gjør saga ren

FLISSTØRRELSE: Får du flis fra saga som ligner høvelflis, så er sagtennene skarpe og riktig filt. Går flisa over til å ligne sagflis, er det på tide å finne fram fil.

FLISSTØRRELSE: Får du flis fra saga som ligner høvelflis, så er sagtennene skarpe og riktig filt. Går flisa over til å ligne sagflis, er det på tide å finne fram fil. Foto: Foto: Øyvind Stranna Larsen

Når du er ferdig med årets arbeider på hyttetomta, må saga gjøres skikkelig rein. Har du tilgang på trykkluft, er dette veldig praktisk. Alternativt kommer du langt med en børste. Renngjør saga godt på utsiden. Husk undersida, her samler det seg mye skitt. Ta av flisdekselet, demonter sverdet og sagkjeden, fjern all skitten som samler seg rundt drivverket til sagkjeden.

HVA KOSTER VERNEUTSTYRET?

Ca. priser på utstyr:

Hjelm med hørselsvern og visir: Kr 350.

Vernebukse: Kr 1000.

Vernestøvler: Kr 700.

I tillegg til dette utstyret som er obligatorisk ved bruk av motorsag, bør du også anskaffe: Skogsjakke med sterke farger: Kr 750. Arbeidshansker: Kr 135.

Fjern også alt som samler seg i sverdsporet. I gamle dager ble det anbefalt å bruke bensin til rengjøring av sagene. Dette er både brann- og helsefarlig og benyttes heldigvis ikke lenger. Men i eldre anbefalinger kan man dessverre fremdeles lese dette. Et oppvaskmiddel blandet i vann er imidlertid mye bedre.

Nyttige tjenester

FORUM

Underholdning