Vannlekkasje ved vinduene

Hva er årsaken til at vann trenger inn langsvinduene i en tømmerhytte?

Publisert Oppdatert

Vi har en ett år gammel tømmerhytte hvor vi plages av at det renner vann bak innvendige gerikter og lager skjolder på tømmerveggene. Dette gjelder særlig vinduene som er sør- og vestvendte. I tillegg til skjemmende skjolder, er vi engstelige for at dette skal forårsake soppdannelse eller råte på sikt. Hva kan årsaken til dette være og kan det utbedres?

Problemet skyldes at fuktighet trenger inn - fortrinnsvis bak vannbrett i overkant av vindu. Det kan også, ved spesielle vindretninger, trenge inn bak vertikale gerikter. Videre er problemet gjerne mangelfullt utført tetting med vindsperre bak beitskien mot karmtreet. Dermed kan vann trenge inn.

Det er kun et fåtall leverandører av tømmerhytter som leverer vannbrett over vinduene med "glidende vannbrett", som følger med nedover over de vertikale geriktene, etter hvert som hytta synker. Hvis du ikke har hatt 1-års befaring, bør du ta dette opp med leverandør og forlange at det blir gjort forskriftsmessig på samtlige dører og vinduer.

Nyttige tjenester

FORUM

Underholdning