Uthus på festetomt

Tillatelse fra grunneier kreves ved punktfeste.

Publisert Oppdatert

Jeg har tenkt å bygge uthus på 15-18 m2 ved hytta. Jeg har punktfestet tomt, men har hørt at man kan bygge innenfor 10 m fra ytterkant av hytta. Avstanden blir imidlertid 15 m. Må jeg ha tillatelse fra grunneier?

Det finnes ingen regler som sier at man kan bygge 10 m fra ytterkant av hytte ved punktfeste. Tvert imot, så disponerer du ved punktfeste kun grunnen under hytta. Det fremgår riktignok av tomtefesteloven § 16 at festeren ved punktfeste disponerer inntil ett mål dersom det ikke er holdepunkter for noe annet. Men etter ordlyden gjelder denne bestemmelsen kun i forhold til trær. Det er derfor ikke gitt at man kan bruke bestemmelsen hva gjelder andre disposisjoner.

Det finnes for så vidt holdepunkter i andre rettskilder som gir fester rett til å disponere grunnen utenfor punktfeste. Det finnes bl.a. en dom som har gitt fester rett til grunnvannsboring. Men vi har ikke tilsvarende holdepunkter for at det kan settes opp flere bygninger. Jeg vil derfor anbefale deg å ta kontakt med grunneier.

Nyttige tjenester

FORUM

Underholdning