Tillatelse fra grunneier?

Kan grunneier kreve en slange fra brønnen fjernet?

Publisert Oppdatert

Vi har i 30 år fått vann til hytta fra en gammel håndgravd og håndmurt kilde. Kilden deles med tre andre hytter. Ut fra brønnen føres vannet til hyttene i en slange som ligger i en åpen grøft. Grunneier, som er en av de fire brukerne, krever nå at slangen fjernes. Han aksepterer likevel at en slange blir lagt inn i den nye brønnen fra oppsiden, det vil si under lokket. Kan grunneier forlange dette?

Det sentrale rettslige spørsmål er om vannkilden på grunneiers tomt er å anse som en reell servitutt, dvs. en tidsubegrenset rett som tilkommer deres eiendom som sådan, og som følger eiendommen ved salg. Alternativet til dette er en personlig rett som tilkommer dere som eiere, men som for eksempel bortfaller dersom dere skulle selge eiendommen. Hvorvidt det er det ene eller andre må bero på en tolkning av stiftelsesgrunnlaget for retten.

Er det for eksempel inngått en skriftlig tinglyst avtale om vannrett, vil det antagelig være en reell servitutt. I dette tilfellet har dere krav på tilfredsstillende vannforsyning. Dersom det da er en forutsetning at slangen ligger slik dere beskriver, vil dere nok kunne kreve at den blir liggende. Men det kan jo hende at en flytting av slangen ikke får konsekvenser for vanntilgang, mengde og kvalitet. I dette tilfellet vil grunneier ha rett til å flytte slangen slik du beskriver.

Nyttige tjenester

FORUM

Underholdning