Drikkevannet

Slik kan du rense drikkevannet selv

Om du er usikker på drikkevannet bør du ta en prøve av det først.

VANNRENSING: Det er sjelden nødvendig å rense drikkevannet i Norge, for kvaliteten på det er allerede god når det kommer ut av springen.

VANNRENSING: Det er sjelden nødvendig å rense drikkevannet i Norge, for kvaliteten på det er allerede god når det kommer ut av springen. Foto: FOTO: Colourbox

Publisert Oppdatert

Egne rørleggerarbeider

Ifølge Plan- og bygningsloven skal rørleggerarbeider utføres forskriftsmessig og av fagkyndige. Det betyr imidlertid ikke at det BARE er rørlegger som kan gjøre arbeidene. Kravet er bare at vedkommende som skal gjøre det er fagkyndig.

Norske Rørleggerbedrifters Landsforening er imidlertid tydelige på at med "fagkyndig" menes rørlegger.

Man får derfor selv føle på om om man er fagkyndig nok til å montere et vannrenseanlegg.

De siste dagene har det blant annet i Aftenposten vært fokusert på tilstanden i det norske vannledningsnettet.

Situasjonen er tilsynelatende dramatisk i mange rør. Ifølge professor Sveinung Sægrov ved NTNU er det imidlertid sjelden grunn til å slutte å drikke kranvannet i Norge.

- Generelt er det ikke nødvendig med vannrensing, fordi vannbehandlingen de senere årene er bygget kraftig ut og de fleste byer og tettsteder har normalt sikker vannkvalitet.

En rekke mindre vannverk bør imidlertid forbedres, siden de ikke oppfyller myndighetenes krav, sier han til klikk.no.

Korrosjon

Sægrov forteller at vannforurensning i de fleste tilfeller skyldes forhold ved vannkilden og ikke nettet.

- Dårlig ledningsnett kan i noen tilfeller føre til farge på vannet. Dette kan skyldes korrosjon i nettet eller oppvirvling av sedimenter, men inneholder svært sjelden bakterier i mengder som kan fremkalle sykdom.

Begrensninger ved egen rensing

- Det er viktig å være klar over begrensningene når man velger renseløsning, sier sjefsingeniør Wenche Fonahn ved Folkehelseinstituttet til klikk.no.

- Når det gjelder de enkle produktene som man skrur fast på kranen vil disse ha en kort virketid før de må renses, fordi filtrene fort går tett.

- Problemet med flere av produktene er at de ikke er tilpasset tappemønsteret i en husholdning. Stort sett står vannet stille gjennom natten, og selv på den korte tiden kan det føre til vekst av nye mikroorganismer, utdyper sjefsforsker ved SINTEF Byggforsk Bjørnar Eikebrokk, til klikk.no.

Ulik montering

Ifølge avdelingsdirektør Truls Krogh ved Folkehelseinstituttet er det gjennomgående tre steder i et hus man kan montere filtre.

- Man kan plassere dem ved vanninntaket i boligen, i oppvaskbenken eller i enden av tappekranen, sier han til klikk.no.

Generelt er det slik at dess større vannrensningsystsmetet er jo mer omfattende renser det.

- Skal man ha en fullskala rensing av drikkevannet, er det nødvendig med montering i kjøkkenbenken.

Kullfiltre

Den enkleste løsningen er filtre som skrus på tappekranen. Ifølge Krogh består disse produktene i hovedsak av kullfiltre.

- De kan fungere bra i en kortere periode, men problemet med dem er vedlikeholdet. De kan gå tett, og da har de ingen funksjon. Da kan de også bli bakteriefeller.

Avanserte filtre

Alle typer partikler i vannet fjernes i hovedsak med filtre. Blant annet forårsakes gulbrunt vann av såkalt humus som kan fjernes med et egnet filter (f.eks. ionebytterfilter).

Dersom det er bakterier i vannet krever dette desinfisering, som i hovedsak betyr enten klor eller UV-stråling.

Det som i denne sammenheng er viktig å være klar over er at dersom det skal tilsettes klor, må vannet i forkant være renset for blant annet humus. Dersom det ikke gjøres, kan klortilsettingen forverre situasjonen.

Ta vannprøve

Rådet fra Wenche Fonahn dersom man vurderer å rense vannet, er å få tatt en vannprøve først.

- Det er ingen grunn til å kjøpe et produkt som leverandøren påstår renser alt mulig. Ta først vannprøve, så kan man bestemme seg for hvilket produkt som fungerer best.

Seriøse leverandører

Wenche Fonahns råd er at man velger et vannrenseprodukt fra en leverandør man kan forvente å treffe igjen om senere, og unngå dørselgere og postordre.

Det er også en forutsetning at leverandøren selv foreslår at det tas vannanalyser for å kunne velge riktig renseprodukt.

Fonahn mener også det bør legges vekt på om leverandøren tilbyr oppfølging av systemet.

Vent ett døgn

Wenche Fonahn mener at det kan være en god regel å vente ett døgn med å drikke vannet dersom det har vært problemer med det.

- Dersom man erfarer at det enten kommer luft ut eller at vannet er misfarget, er det en god indikasjon på at det har vært problemer i ledningsnettet. Da bør man vente ett døgn med å drikke vannet til forholdene har stabilisert seg.

Les også:

Kort vei til trygt vann

Slik sikrer du deg mot dårlige rørleggere

Rørleggerarbeid du kan gjøre selv

Dette kan være farlig

Nyttige tjenester

FORUM

Underholdning