Rensing av brønn

Ved rensing av brønn bør man være to - en som jobber og en som passer på.

Publisert Oppdatert

Hvordan renser man egentlig en brønn?

Arbeider i en brønn kan være farlig, og du må vurdere muligheter for sammenrasing eller surstoffmangel. Det skal alltid være en person på terrenget når man arbeider nede i en brønn.

I prinsippet foregår brønnrensing slik: Brønnen tømmes for vann ved hjelp av pumpe eller slanger med hevertsystem. Det er smart å fylle noen bøtter og beholdere med rent vann som man trenger til skyllevann før man begynner på jobben. Mens brønnen tømmes, går man ned med en stige og begynner å skrubbe sidene med piassava- eller skurekost. Alt skylles flere ganger. Når sidene er rimelig rene for slam og organiske rester, fjernes det resterende vannet i brønnen, slik at man kommer helt til bunns. Er det et lag med sand i bunnen, skal det fjernes og byttes ut med nytt. Bruk helst skjellsand (smergel) i et lag på ca. 20 cm.

Består brønnen av kumringer i betong, kan overflaten tæres av surt vann i årenes løp, og overflaten blir svært ujevn. Kommer det planterøtter gjennom brønnveggen, tyder det på at brønnveggene ikke er tette, slik de skal være. Da kan det være aktuelt å slemme brønnveggene f.eks. med et par, tre lag med Hey'di K11. Da må overflatevannet renne helt til bunnen av brønnen før det menger seg med vannet i selve brønnen.

Sjekk også terrenget rundt brønnen, og sørg for at overflatevannet renner litt vekk fra brønnen før det synker ned i grunnen.

Nyttige tjenester

FORUM

Underholdning