Kontraktsinngåelse for veilag

Har grunneier rett til å utføre vedlikehold og brøyting, eller kan et veilag inngå kontrakt med andre?

Publisert Oppdatert

Vi er 12 hytteeiere som har veirett til en privat vei frem til hytta. Grunneier utfører vedlikehold og brøyting av veien. Vi betaler årlig kr 1500 for vedlikehold + kr 1000 for brøyting, noe vi synes er altfor mye for den aktuelle distansen på 3 km. Vi ønsker nå å få en annen til å utføre arbeidene til under halvparten av prisen pr. hytte. Grunneier nekter dette fordi det er hans vei.

Iht. vegloven § 54 har dere som brukere plikt til å bidra med vedlikehold enten i form av penger eller innsats. Det følger videre av bestemmelsene at de som har "slike plikter" utgjør et veilag. På grunn av de plikter som påhviler veilaget har laget en rekke korresponderende rettigheter. Det fremgår bl.a. av § 55 at veilaget kan "inngå kontrakt om bygging, utbetring og vedlikehald av vegen." Det innebærer at grunneier ikke har noen rett til å forestå vedlikehold og brøyting av veien i kraft av sitt eierskap. Dersom det ikke er inngått noen særskilt avtale med han om vedlikehold og brøyting, står veilaget fritt til å inngå avtaler med andre.

Nyttige tjenester

FORUM

Underholdning