Innløsning av festetomt

Hva er rette innløsningssum? 40 % av verditakst eller 30 ganger festeavgift?

Publisert Oppdatert

Jeg kjøpte en hytte på festet grunn høsten 2005. Første eier hadde festekontrakt med grunneier fra 1975, mens andre eier ikke hadde noen festeavtale. Grunneier og jeg er muntlig enige om en festeavgift på kr 2500. Jeg ønsker å kjøpe tomta, men grunneier krever kr 150 000, som tilsvarer verdien på hyttetomter i et regulert felt ikke langt unna. Jeg trodde at man kunne kjøpe tomta til 40 % av takst eller 30 ganger festeavgift, og hva skal jeg gjøre hvis vi ikke blir enige om festekontrakten?

Du skriver at andre eier ikke hadde festkontrakt. Det høres rart ut ettersom festekontrakter ved salg av hytta blir overdratt til ny eier. Det er altså ikke slik at man inngår en ny avtale med grunneier når hytta blir solgt. Jeg hadde derfor sjekket om hva som står i den opprinnelig avtalen om festeretten, herunder varighet. Under alle omstendigheter kan det se ut som om dere har inngått en muntlig avtale om feste ettersom dere jo er enige i at du skal betale kr 2500. Husk at en muntlig avtale er like bindende som en skriftlig.

Når det gjelder innløsning gjelder innløsning til 30 ganger festeavgift, ev. 40 % av verdien kun i de tilfeller hvor innløsning skjer etter tomtefestelovens regler. Ettersom innløsning kun kan skje etter 30 år og deretter hvert 10 år kan ikke du kreve innløsning før i 2015. Ev. kjøp i dag må skje iht. frivillig avtale med grunneier og da kan han kreve hva han vil.

Nyttige tjenester

FORUM

Underholdning