Ildsjeler som setter spor

I Hedalen var hyttefolket lei av dårlige skiløyper. Men det var før løypelaget ble dannet for tre år siden.

Publisert Oppdatert
BRUKER LØYPENE: Hytteeier Anne Vidar er godt fornøyd med hedalsløypene. Her er hun på skitur sammen med hunden Tuva.

BRUKER LØYPENE: Hytteeier Anne Vidar er godt fornøyd med hedalsløypene. Her er hun på skitur sammen med hunden Tuva. Foto: Bjørn Inge Karlsen/HM Foto

Fakta om løypelaget

Alle investeringer er finansiert gjennom andelstegning.

Selve løypekjøringen finansieres ved årlige, frivillige bidrag fra brukerne. Anbefalt bidrag er 550 kroner pr. år. Totalt kommer det inn cirka 150 000 pr. år i bidrag.

Basert på erfaringer fra andre andelslag, er andelens størrelse satt til 3000 kroner.

Vinteren 2007 gjennomførte løypelaget en andelsstafett på www.hedalen.no med oppdatering hver uke, med antall andeler og navn på nye andelseiere.

Sør Valdres Utvikling har stått for innkreving av løypebidraget i området gjennom flere år, og som forventet er oppslutningen om ordningen større etter at tilbudet ble bedre og bredere.

Hedalen.no har viet andelslaget fast plass på sidene. Oppslutningen økte merkbart etter hvert oppslag.

Ved oppstarten hadde hytteeierne 141 andeler. I dag er det totalt 514 andeler. 247 andeler er eid av hyttefolk.

Les mer om Hedalen løypelag på hjemmesiden deres

I fjellområdet mellom Hedalen og Vassfaret var de fleste misfornøyde med tilfeldig preparering og dårlige skiløyper. Nå har hytteeiere, grunneiere, bygdefolk og næringsliv slått seg sammen og etablert et vellykket løypelag.

Liten regularitet

Historien om løypenettsamarbeidet i hedalen starter allerede i 2005. Det var manglende regularitet og kvalitet på løypekjøringen i det populære hytteoområdet. Dette er et problem som flere hytteeiere opplever i hyttefelt utenfor de store alpindestinasjonene.

Hytteeier Line Wermundsen Mork er i dag leder av Løypelaget i Hedalen. Hun var en av dem som var misfornøyd.

- Det var lite struktur og litt tilfeldig når løypene ble kjørt opp. Det er vel og bra å tråkke egne spor, men et ønske om å få til et bedre system vokste frem blant skifolket i fjellet, sier hun.

Positiv holdning

Som ledd i et småsamfunnsprosjekt i bygda, ble det nedsatt noen temagrupper, blant annet en hyttegruppe. Den la noe av grunnlaget for løypelaget slik det fremstår i dag.

Firmaet Hedda Hytter, som er en stor aktør i området, kunne heller ikke leve med så dårlige skiløyper i markedsføringen. I samarbeid med Sør Valdres Utvikling dannet de en bred arbeidsgruppe, der grunneiere, næringsliv, hyttefolk, løypekjørere og kjentfolk ellers i fjellet kom sammen. Samtidig ble arbeidet med løypekjøring trappet opp. Hedda Hytter forskutterte deler av sin andel med en scooter, og arbeidet med å rydde nye traseer ble startet. Slik klarte man å snu en gryende misnøye med løypekjøringen. Påsken 2006 ble Hedalen Løypelag stiftet med primus motor Line Wermundsen Mork som styreleder.

Nå, tre år senere, har Hedalen Løypelag en egen løypemaskin til 1,2 millioner kroner. De har bygget en isolert garasje for maskinen og kjøpt en ny snøscooter.

De viktige løypekjørerne

Løypekjøringen er organisert etter en fast turnusordning, med i alt fire løypekjørere involvert. Harald Kjensrud og Roger Hybertsen har hovedansvaret. Begge er ivrige skiløpere.

Hele ti mil med maskinpreparerte løyper kjører de. I tillegg deler fire andre på kjøringen av rundt tre mil skiløyper med scooter.

- Vi bruker til sammen åtte timer rundt hele løypa. Beste forhold for skiløperne og beste arbeidsforhold for oss, får vi om vi kjører den ene delen av nettet fredag kveld og den andre tidlig lørdag morgen. Da får sporene satt seg før de tas i bruk, sier Roger Hybertsen.

- Målsettingen er gode traseer med minimale naturinngrep, men det kreves rydding i god bredde og høyde for at maskinen skal komme greit frem. Ingen traseer kan gå over vann.

Les også: Guide til snøfresere

Moderne hytter med sans for naturen

Den billigste sirkelsagen er best

Nyttige tjenester

FORUM

Underholdning