Hytteutbygging truer brønnvannet

Hvor kan man få analysert brønnvannet?

Publisert Oppdatert

Vi har hytte på fjellet med fellesbrønn (boret brønn i fjell.) Grunneieren bygger nå 20 hytter like ved, med innlagt strøm og vann. Etter fraskilling av slam skal avløpsvannet "renses" i et infiltreringsanlegg. Vi er opptatt av å sikre at eget brønnvann ikke forurenses. Hvor kan vi henvende oss for å få testet eget brønnvann og hvor vi kan finne informasjon om denne type anlegg?

Det lokale mattilsynet (tlf. 06040) har liste over aktuelle vannlaboratorier som kan analysere brønnvann. Laboratoriet kan sende dere en sterilisert flaske til vannprøven. Prøven må returneres innen 24 timer. Dokumentasjon på vannkvaliteten før nabohyttenes infiltrasjonsanlegg tas i bruk, er svært viktig ved en ev. erstatningssak. En vannanalyse vil koste fra ca. 700-800 kroner, avhengig av hvor mange stoffer man ønsker å få kontrollert.

Er borebrønnen riktig utført, skal overflatevannet (f.eks. fra dårlig fungerende infiltrasjonsgrøfter) ikke kunne sive ned i brønnhullet og forurense vannet. Kunsten er å tette rundt stigerøret på riktig måte, slik at det kun kommer grunnvann inn i brønnen.

Kloakkutslipp fra nye hytteområder skal godkjennes av kommunen. Sannsynligvis har grunneieren søkt om å bruke et spesielt anlegg. Slike anlegg skal kontrolleres jevnlig av fagfolk, og vannet som slippes ut i infiltrasjonsgrøfta vil være relativt rent. Avrenning fra selve grøfta vil i praksis ikke inneholde forurensninger. Spør gjerne om produsent og type på det godkjente anlegget, og få gjerne også få bekreftelse fra produsenten om anlegget anses egnet for hytter i dette området.

Nyttige tjenester

FORUM

Underholdning