Hytteiere med ukjent boligadresse

Bostedsadressen til over 50 000 hytteiere i Norge er ukjent. Kommune-Norge tar ikke registreringen på alvor, mener forsker.

UKJENT ADRESSE: Mange hytteeiere har ukjent boligadresse.

UKJENT ADRESSE: Mange hytteeiere har ukjent boligadresse. Foto: Espen Grønli

Publisert Oppdatert
OVERRASKET: Tallet er overraskende høyt, mener informasjonssjef Åge Hadler i Statens kartverk.

OVERRASKET: Tallet er overraskende høyt, mener informasjonssjef Åge Hadler i Statens kartverk. Foto: Per Martin Haakenstad

Tall som Statistisk sentralbyrå (SSB) har utarbeidet etter oppdrag fra Agderforskning, viser at bostedsadressen til så mange som 52 168 hytteeiere i Norge er ukjent.

Tysvær kommune er verst i klassen. Her eies 1702 fritidsbygg av hyttefolk hvor bostedsadresse ikke er registrert. I Oslo er det 680 hytteeiere, i Ringsaker 628 og på Hvaler 492 hytteeiere med ukjent bostedsadresse.

- Jeg synes det er en liten bombe at det ikke finnes en skikkelig god nasjonal oversikt, sier seniorforsker Winfried Ellingsen ved Agderforskning til Hytteliv.

Ifølge SSB er det totalt registrert 417 891 bygninger til fritidsformål i Norge. Oppland er fylket som har flest hytter, mens Buskerud kommer på andreplass.

Mørketallene som Agderforskning løfter frem, betyr at det blant annet er umulig å finne en fullgod oversikt over hvor mange hytteeiere i Norge som bor i utlandet.

Overrasket

Agderforskning bygger sine tall på statistikk fra SSB, som igjen får data fra det nasjonale eiendomsregisteret GAB. Det er Statens kartverk som drifter GAB.

Informasjonssjef Åge Hadler i Statens kartverk er overrasket over at tallene er så høye.

- Det kan være flere grunner til at adressen er ukjent. Dette gjelder spesielt eldre hytter. Før 1990 var det ikke pliktig å oppgi fødselsnummer ved tinglyst overgang til ny eier. Da var det vanskelig å knytte hytta til rett person ved kobling mot folkeregisteret. Hytter som er gått i arv kan være registrert på avdøde. Dessuten er det ikke tinglysingsplikt i Norge og hytta kan derfor være registrert på tidligere eier, forklarer Hadler.

Han minner om at det er kommunene som har ansvaret for registrering i GAB.

- Vi skulle tro at kommunene var interessert i at informasjonen i registeret er mest mulig fullstendig og korrekt, ikke minst fordi GAB brukes som grunnlag for innkreving av kommunale avgifter fra både hus- og hytteeiere.

Trenger nasjonalt register

Flere kommuner har innført eller vurderer å innføre eiendomsskatt på fritidseiendommer.

Ifølge Ellingsen har disse kommunene oppdatert liste. Han tror også at noen kommuner kan ha bedre oversikt over eiere enn det oppføringer i GAB-registeret viser.

- Men et skikkelig nasjonalt register over hytteeieres bostedsadresse er en viktig ressurs for beslutningstakere både nasjonalt og lokalt. Det vil gjøre mobiliteten mellom by og land bedre.

- At de lokale myndigheter mangler oversikt over eierskap av hytter i kommunen, innebærer at de ikke har kunnskap over en viktig del av befolkningen. Dette er til hinder for inkluderingen av sekundærbefolkningen og lokaldemokratiet svekkes. Kommunene bør oppfordres å ta registreringen mer alvorlig, forklarer Ellingsen.

Hytteiere med ukjent bostedsadresse

Her er de 15 slappeste kommunene:

1. Tysvær

1702

2. Oslo

680

3. Ringsaker

628

4. Hvaler

492

5. Fredrikstad

356

6. Frogn

311

7. Sarpsborg

225

8. Bærum

151

9. Vestby

140

10. Nesodden

135

11. Aurskog-Høland

132

12. Ski

132

13. Enebakk

131

14. Halden

124

15. Kongsvinger

103

Nyttige tjenester

FORUM

Underholdning