Hvordan løse ut sameiere

Kan jeg få løst ut de andre, og pusse opp slik jeg ønsker?

Publisert Oppdatert

Jeg eier to ideelle tredjeparter av en hytte sammen med to andre. Hytta ble bygget av min oldefar og jeg ønsker å sette denne i stand. De to andre sameierne har etablert seg på tomta med "spikertelt" og ønsker ikke å bidra til rehabilitering av hytta. Jeg lurer på om jeg kan bli kvitt de to slik at jeg kan disponere stedet alene og pusse opp slik jeg ønsker.

Sameieloven har ingen bestemmelser som gir deg rett til å utløse de to uten videre, men loven har en bestemmelse i § 13 som bla. lyder slik: "Misbrukar sameigar varig og trass i åtvaringar rådveldet sitt i sameiga til ugagn eller uhugnad for nokon medeigar, kan retten med dom gjeva medeigarane rett til å utløysa parten hans mot vederlag ein gong for alle."

Det kan kanskje anføres fra din side at de to andre misbruker råderetten når de ikke vil delta i vedlikehold samtidig som de setter opp skjemmende spikertelt på tomta. Legg merke til at de to må varsles om at du mener at de misbruker sin posisjon.

Vi har også en bestemmelse i sameieloven § 15 som på visse vilkår gir deg rett til å kreve tvangsoppløsning av sameie. I dette tilfellet legges hytta ut til salgs på det åpne marked. Alle sameiere har rett til å by og kan tre inn i det høyeste budet. Problemet kan være at prisen blir så høy at ingen har råd til å utøve forkjøpsrett slik at hytta blir solgt ut av familien.

Nyttige tjenester

FORUM

Underholdning