Fylkesmannens klagerett

Når mister Fylkesmannen sin klagerett?

Publisert Oppdatert

Vi har fått tillatelse av Grimstad kommune og Aust-Agder fylkeskommune til å rive en hytte som ligger 7 m fra sjøen og bygge ny ca. 40 m fra sjøen. Fylkesmannen sendte klage først 10 uker etter at de hadde mottatt søknaden, uten å ha gitt foreløpig svar eller bedt om utsettelse av klagefristen. Har Fylkesmannen mistet sin klagerett?

Vanlig saksbehandling i slike dispensasjonssaker, er at det faste utvalget for plansaker fatter vedtak om dispensasjon om for eksempel bygging i strandsonen. Et slikt vedtak skal sendes til Fylkesmannen som har klagerett dersom de mener at dispensasjon ikke skal gis. Dersom Fylkesmannen klager, må klagen behandles av et annet organ enn Fylkesmannen, ettersom denne vil være inhabil som følge av klagen.

En slik klage må sendes til kommunen innen den frist som er inntatt i vedtaket fra faste utvalg for plansaker, normalt tre uker. Oversittes fristen skal klageretten i prinsippet været tapt. Jeg vil derfor råde dere til å forfølge det at Fylkesmannen først reagerte etter 10 uker.

Nyttige tjenester

FORUM

Underholdning