Fuktig krypkjeller

Hvordan reparerer vi soppangrep?

Publisert Oppdatert

Jeg har nylig arvet en knapt 40 år gammel hytte. Den er bygget på et berg med fall mot en, delvis to sider av muren. Muren er av betong med biter av gråstein inni, og den er murt direkte ned på berget med synlige stein under, slik at vann lett siver inn i kjelleren.

Høyden i kjelleren er frå ca 140 til 60 cm. I taket i kjelleren er det glava isolasjon med porøs huntonitt under. Det har alltid vært rått i kjelleren.

For noen år siden ble det satt inn to ventiler, men dette har vært til liten hjelp. Ved en inspeksjon nylig oppdaget vi at det har vært så fuktig innerst i kjelleren at huntonittplatene har falt ned, og det var også soppangrep på noen materialrester som lå der og delvis på en bjelke.

Vi merker av og til en lukt oppe, særlig etter vinteren når hytten ikke har vært i bruk. Hva bør vi gjøre for å reparere skaden best mulig?

Vi er blitt anbefalt å fjerne all jord rundt muren og støype en trekant inntil muren/berget med et stoff i som hindrer vann i å trenge inn. Bør vi fjerne all huntonitt i kjelleren? Og i tilfelle hva skal vi bruke i stedet? Døråpningen er 105 x 65 cm.

Takker for svar.

Det er iallfall fire ting dere kan gjøre, helst alle fire, men iallfall de tre første:

1) Støpe en kant på oppsiden er en god og grei løsning, men det er ikke sikkert dere greier å stoppe vannet helt - det kan jo være det kommer ut av sprekker i fjellet også. Men det er altså et godt forsøk. Gå frem slik: Rens fjellet grundig for all jord. Spyl skikkelig. La det være litt fuktig/vått når dere støper. Bruk en ferdigmørtel (tørrbetong B 30 e.l) Etter tørk bør dere smøre på en vanntettende slemming, f.eks. Heydi K 11 e.l. i to strøk. Dersom overgangen mellom fjell og mur er forholdsvis jevn og tett, kan dere utelate støpingen og smøre direkte med slemmingen. Fyll tilbake med singel, løsleca, pukk eller stein, slik at vannet lettere kan ledes sideveis ut - ikke ha jord direkte inn på muren.

2) Det er viktig å hindre vanndamp inne i kjelleren. Dekk hele "gulvet" med en 0,2 mm tykk plastfolie, som holdes på plass med noen heller, grus e.l. Sørg for at inntrengende vann renner inn under plasten. På denne måten vil fukten forbli i bakken.

3) Sørg for bedre ventilasjon (gjennomtrekk) ved å ha iallfall én stor ventil 20x20 cm i hvert hjørne. Døren bør også ha en stor ventil.

4) Hvis ikke disse tre forslagene bedrer forholdene, kan dere også lage et avtrekk, en skorsteinseffekt, som effektivt suger luften ut av kjelleren. Snekre sammen en kasse av bord (eller bruk f.eks.110 m avløpsrør) som føres fra kjellertaket og opp gjennom hytta over tak. Over taket setter dere på en vanlig takhatt, som fås kjøpt i byggevareforretninger, hyttebutikker o.l. (f.eks. en hatt for biodoavtrekk).

Ut over disse forbedringene er dere nesten nødt til å fjerne all muggangrepet huntonitt i bjelkelaget. Ta den ut, brenn den, mugg- og soppsporer må vekk! Isteden bør dere legge opp vanlige bord eller trepanel som bærer isolasjonen. Trepanel er ikke er så utsatt for muggangrep. Men kontroller at muggen ikke har satt seg i isolasjonen eller i bjelkene (én bjelke var angrepet allerede?). Slikt må fjernes og tørkes skikkelig før det kles inn igjen.

Og for all del: Fall ALDRI for fristelsen til å dekke isolasjonen med plast i den tro at fuktigheten ikke skal komme til.

Nyttige tjenester

FORUM

Underholdning