Hytte og vedlikehold

Feiere bekymret for pipa på hytta

Peiskosen er en stor del av hyttelivet, men tilsyn av ildstedet og skorsteinen må hytteeiere gjøre selv.

SVÆRT NØDVENDIG: Trysilordfører Ole Martin Norderhaug (Ap) forteller at kommunen nylig har utførte tilsyn med fritidsboligene. Det viste seg å være svært nødvendig.

SVÆRT NØDVENDIG: Trysilordfører Ole Martin Norderhaug (Ap) forteller at kommunen nylig har utførte tilsyn med fritidsboligene. Det viste seg å være svært nødvendig. Foto: Foto: Trysil kommune

Publisert Oppdatert
BEKYMRET: Jan Espeseth i Feiermestrenes Landsforening er bekymret for at det ikke er noen form for feiing av tusenvis av hyttepiper rundt om i landet.

BEKYMRET: Jan Espeseth i Feiermestrenes Landsforening er bekymret for at det ikke er noen form for feiing av tusenvis av hyttepiper rundt om i landet. Foto: Feiermester K. Christensen AS.

Fakta fra kommunene

Noen kommuner i Norge, blant annet Hol og Øyer, har gjort lokale vedtak om at det skal utføres feiing og tilsyn på de hyttene som har bilvei helt frem og som benyttes store deler av året.

For de aller fleste hytteeiere er peiskosen en stor del av hyttelivet, men tilsyn av ildstedet og skorsteinen må hytteeiere gjøre selv.

- Vi er bekymret for at det ikke er noen form for feiing av hyttepipene. Vi mener fritidsboliger som har bilvei helt frem og som benyttes store deler av året bør ha rutinemessig tilsyn på lik linje med boliger.

Det sier leder Jan Espeseth i Feiermestrenes Landsforening til Hytteliv.

Han har registrert mange hyttebranner de siste årene. Og for å kunne redusere faren for brann i skorsteinen, minske forurensingen og ikke minst avdekke avvik på fyringsanlegget, bør det derfor føres tilsyn, mener han.

- Feiervesenet gir gode råd om riktig bruk og vedlikehold av fyringsanlegg, dessuten gir de fleste informasjon om riktig monterte røykvarslere og brannslukkeutstyr. Dette er viktige elementer for personsikkerheten. Noen fyrer mer på hytta enn i boligen. Og en utvidet hyttebruk må derfor føre til mer tilsyn fra kommunens side.

- Svært nødvendig

Mange kommuner fører imidlertid ikke tilsyn med hyttene. Øystre Slidre kommune, hvor populære Beitostølen ligger, er bare ett eksempel.

- Nei, vi fører ikke tilsyn med fritidsboligene, bekrefter feier i Øystre Slidre Kjell Ottar Stølen.

- Vi har kun obligatorisk feiing for de fastboende. Hyttene i kommunen er ikke underlagt ordningen og slipper dermed også avgift, fortsetter han.

I Trysil har de derimot nylig utført tilsyn med fritidsboligene i kommunen.

- Det var visstnok en god del å ta tak i, så dette arbeidet har vært svært nødvendig, forteller trysilordfører Ole Martin Norderhaug (Ap).

Kun i boliger?

Norske myndigheter har laget en lov som legger opp til at tilsyn og feiing bestemmes av hver enkelt kommune og at feiing skal utføres minst hvert fjerde år, i alle fall for boliger.

Les også:

Slik sikrer du mot brann

- Det er ikke helt riktig. Loven sier at alle eiendommer enten det er boliger eller hytter skal sjekkes, men forskriften gjør et unntak for hytter og fritidsboliger. Det innebærer at kommunene kan unnlate å gå tilsyn og feie i hyttene eller fritidsboligene, men det er altså ikke noe som hindrer kommunene å gjøre dette i forskriften, forklarer overingeniør Lars Haugrud i DSB (Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap)

- Det er tydeligvis slik at mange kommuner benytter seg nettopp av denne unntaksregelen?

- Det har de lov til. Det er kommunene selv som vurderer risiko i egen kommune.

- Men er det forsvarlig?

- Jeg vil oppfordre de størst hyttekommunen til å vurdere dette regelmessig. Hyttebruken er nok litt annerledes i dag enn den var for noen år siden, sier Haugrud.

Fei i vei

I utgangspunktet kan du selv feie skorstein så ofte du vil på hytta, men tilsyn av fyringsanlegg krever at den enkelte har kunnskaper, mener leder Jan Espeseth i Feiermestrenes Landsforening, og beskriver mange forskjellige skorsteiner og ildsteder med ulike krav.

- Det er blant annet viktig at fyringsanlegget benyttes riktig. På hytter fyrer man gjerne veldig hardt for å oppnå varme. Fyrer du for hardt i en kald skorstein så kan denne sprekke. Se derfor etter sprekkdannelser i skorsteinen og utettheter, oppfordrer han.

Les også: Slik fyrer du riktig

Les mer om hytter på klikk.no/hytte.

Norges beste skibakker

Nyttige tjenester

FORUM

Underholdning