Bygge på festetomt

Høyere festeavgift ved påbygg på hytte på punktfeste.

Publisert Oppdatert

Jeg har en festekontrakt hvor det står i første avsnitt at jeg leier en tomt. I pkt. 3 i avtalen står det at jeg leier grunnen under bebyggelsen. I pkt. 8 står det at tomten ikke kan disponeres til andre formål enn forutsatt i kontrakten. Det står også at det kun kan oppføres ei hytte på tomten. Dette må da tyde på at jeg fester en tomt, som iht. loven utgjør ett mål, og at det blir feil når grunneier mener at jeg kun disponerer grunnen under hytta, slik at jeg må betale høyere festeavgift dersom jeg vil bygge på hytta?

Jeg tror ikke ordbruken tomt eller grunn for så vidt er avgjørende. Dersom festet omfatter mer enn grunnen under hytta, slik du hevder, må arealet være beskrevet i kontrakten, ev. at det er inngjerdet, eller ubestridt at arealet utgjør et definert område.

Forutsettes det at festeforholdet utgjør et areal utover grunnen, vil du i prinsippet disponere dette som eier med mindre noe annet fremgår av avtalen. Det er mulig at grunneier vil hevde at formuleringen "kun kan oppføres ei hytte på tomten" innebærer en slik begrensning. Det er ikke gitt at dette vil være til hinder for at du bygger på hytta, ettersom det fortsatt vil være én hytte. Det er heller ikke gitt at en slik formulering vil være til hinder for å sette opp et anneks, ettersom dette ikke er noen selvstendig hytteenhet.

Dersom du kun disponerer grunnen under hytta, vil nok dette innebære en begrensning i muligheten for utvidelse. Men det er ikke sikkert at grunneier vil øke avgiften så mye. At dette vil føre til ulike festeavgifter i området er ikke relevant, ettersom du da vil disponere et større areal enn det kontrakten din opprinnelig gitt ut på. Normalt vil det heller ikke ha noen konsekvenser for ev. innløsningssum, ettersom denne som hovedregel vil være 40 % av tomteverdi. 30 ganger festeavgift gjelder kun for spesifikke avtaler.

Nyttige tjenester

FORUM

Underholdning