NYE REGLER FOR AREALBEREGNING

Forvirring om boligareal

Nye regler gjør at innredningen i boligens rom kan få betydning for arealberegning og dermed boligpris.

NYE REGLER: Har du innredet rommene i huset? Da er de definert som P-rom (primærrom).

NYE REGLER: Har du innredet rommene i huset? Da er de definert som P-rom (primærrom). Foto: Foto: Crestock

Publisert

BOLIGBEGREPER

Fra 1. juli er det disse begrepene som gjelder:

Bruksareal BRA: Boenhetens totale bruksareal. Samlet BRA er P-rom + S-rom.

Primærrom (P-rom): Den viktigste delen av boligen. Oppholdsrom som stue, kjøkken, bad, soverom, entre, peisestue, loftstue, arbeidsrom, innredet hobbyrom, trimrom (med fastmontert utstyr), bibliotek mm.

Sekundærrom (S-rom): Areal som matkjeller, potetkjeller, uinnredet kjellerrom, kott, uinnredet loft, boder, garderobe, oppbevaringsrom, lagerrom, garasje, fyrrom, søppelrom, tekniske rom og gang inklusive trapp mellom rom som er nevnt over (uansett innredning og hvor mye de er blitt påkostet).

Bruttoarealer (BTA): ved taksering definert som arealet som begrenses av omsluttende yttervegg i gulvhøyde og/eller til midt i skilleveggen til annen bruksenhet og/eller fellesareal.

De nye reglene er resultatet av en ny standard for arealmåling, NS3940. Målereglene er tatt inn i nye retningslinjer for markedsføring av boliger, fastsatt av forbrukermyndighetene. Endringene skulle gjøre det enklere å definere boligarealer, ved at begrepet "boligareal" blir erstattet av "P-Rom".

Det finnes to typer rom; P-rom og S-rom. P-rom er primær, som stue og kjøkken. S-rom er sekundærrom, som bod og andre uinnredede rom. (Se faktaramme)

Men så enkelt er det ikke. Innredningen i rommet på befaringstidspunktet avgjør om rommet blir definert som P-rom eller S-rom.

Har du for eksempel et trimrom, som etter de nye reglene skal defineres som et P-rom (primærrom), må utstyret være fastmontert. Ellers risikerer du at takstmannen definerer arealet som et S-rom (uinnredet rom).

P- rom erstatter "boligareal"

Reglene trådte i kraft fra årsskiftet, og skal benyttes fra 1. juli. P-rommene er den viktige delen av boligen; Oppholdsrom som stue, kjøkken, bad og soverom.

- Det er P-rommene som er det viktigste grunnlaget når du vil sammenligne kvadratmeterprisen på to boliger. Det erstatter uttrykket boligareal, sier administrerende direktør Arne Støbakk i NTF til Byggaktuelt.

Avgjørende bruksendring

En eventuell bruksendring av rommene kan være avgjørende for om rommene er primære eller sekundære rom. I hovedsak er det bruken av rommene ved befaringen som avgjør om rommet defineres som P-rom eller S-rom, men i mange tilfeller må takstmannen bruke skjønn.

Dette betyr at rommene kan defineres både som P-rom eller S-rom avhengig av bruken. Ved tvil om et rom egner seg for varig opphold p.g.a. for eksempel ombygging eller skade - skal takstmannen alltid legge inn forklarende tekst i takstrapporten.

Forstår ikke begrepene

Åtte av ti boligkunder forstår ikke de nye arealbegrepene og meglerne sliter også. Det viser undersøkelser fra Norges Takseringsforbund (NTF). 82 prosent av takstmennene svarte nei når de ble spurt om de har inntrykk av at boligkundene er tilstrekkelig kjent med de nye arealbegrepene, og hva de betyr.

Takstmennene ble spurt om de har inntrykk av at eiendomsmeglerne er godt nok kjent med arealbegrepene og bruken av dem. Her svarer et flertall på 55 prosent nei.

Areal i annonser:

Forbrukermyndighetene vil at når areal skal oppgis i annonser mv, skal bruksareal (BRA) og samlet areal for primære rom (P-rom) innenfor selve boenheten fremkomme. Det skal i tillegg være en listing av de aktuelle P-rommene. Det er i denne sammenheng viktig å ha mest mulig areal taksert som P-rom og ikke S-rom.

Nyttige tjenester

FORUM

Underholdning