Boligrenta

Forventer raskt rentekutt

Markedets antagelse er at dette vil skje innen sommeren.

RENTEJUBEL: Det kan bli mye å juble for utover våren dersom renta fortsetter den hyggelige utviklingen den har startet med.

RENTEJUBEL: Det kan bli mye å juble for utover våren dersom renta fortsetter den hyggelige utviklingen den har startet med. Foto: Foto: Crestock

Publisert

Ifølge Hegnar Online antas det at boliglånsrenta kommer til å falle ned mot tre prosent når sommeren kommer. Dette som følge av at Pengemerakedsrenta (NIBOR) har vist en nedadgående trend den siste tiden, og fra bankenes siste kutt har renta sunket rundt ett prosentpoeng. Men foreløpig er bankene avventende, og det kan se ut som om de i det minste vil vente til neste rentemøte i Norges Bank.

- Ikke minst blir det viktig å se an effekten på pengemarkedsrentene i lys av Norges Banks rentemøte den 4. februar, sier informasjonssjef i Nordea, Thomas Sevang.

- Vi følger dette fra dag til dag, og vi skal være raske til å kutte dersom vi konkluderer med at det er forsvarlig, sier informasjonsdirektør personmarked i DnB NOR, Aud-Helen Rasmussen. Men hun vil ikke antyde når dette kan skje, men er ikke avvisende til at det kan inntreffe før rentemøtet 4. februar. Alt vil avhenge av om den nedagående trenden i pengemarkedet stabiliserer seg.

Les også: Hvor stort lån klarer du?

Venter på stabilisering

Bankene har hele tiden, siden finansuroen startet, vært tydelige på at det er pengemarkedsrenten som har vært styrende for deres rentenivå. Og de har vært like klare på at det må skje en stabilisering på et lavere nivå før de kutter.

- Vi har holdt fast ved at boliglånsrenten vil følge pengemarkedsrenten nedover, og dette tror vi fremdeles på. Vi følger markedet nøye og ønsker å se at pengemarkedsrenten blir liggende stabilt på et lavt nivå før vi kommer med en konkret rentebeslutning, sier informasjonssjef Leif-Arne Kristiansen i Sparebank 1 Nord-Norge.

Les også:

Innredning for trangbodde

Forslag til ukens middager

De beste allværsjakkene

Nyttige tjenester

FORUM

Underholdning