Færre lån, flere innstramminger

Bankene strammer inn og færre søker lån.

STRAMMER INN: Bankene varsler en moderat innstramming ovenfor husholdninger og foretak.

STRAMMER INN: Bankene varsler en moderat innstramming ovenfor husholdninger og foretak. Foto: Foto: Crestock

Publisert Oppdatert

Renteøkningene merkes nå godt. Bankene vil fortsette å stramme inn ovenfor foretak og husholdninger, og etterspørselen etter lån faller.

Det viser utlånsundersøkelsen for 2. kvartal 2008 som Norges Bank publiserte i dag.

Færre tar opp lån

Sammenlignet med 1. kvartal i år, har etterspørselen etter lån i og etter 2. kvartal avtatt. Det til tross for at bankene hadde forventet at etterspørselen skulle ta seg noe opp.

Bankene i undersøkelsen forventer nå at husholdningenes etterspørsel etter alle typer lån vil fortsette å avta i 3. kvartal 2008.

Strammer inn

Bankene rapporterte en marginal innstramming i kredittpraksisen overfor husholdninger i 2. kvartal. Fremover forventer bankene å stramme ytterligere inn overfor foretak og husholdninger.

Det forklares med bankenes risikovilje, økt mislighold og de makroøkonomiske utsiktene.

Innstrammingen overfor husholdninger forventes likevel å være moderat.

Norges Banks utlånsundersøkelse for 2. kvartal 2008 ble gjennomført i perioden 1. juli - 10. juli 2008.

Deltakerne i undersøkelsen ble bedt om å vurdere utviklingen i kredittpraksis og etterspørselen etter lån i 2. kvartal 2008 sammenlignet med 1. kvartal 2008, samt forventet utvikling i 3. kvartal 2008 sammenlignet med 2. kvartal 2008.

Lån, uteleie og boligens verdi. Alt dette - og mer - kan du sjekke med våre kalkulatorer.

Nyttige tjenester

FORUM

Underholdning