Vann på kjøkkenet

Vannet bør renne før det brukes

Vann som blir stående stille lenge i rørene kan få uheldig opphopning av metaller.

LA VANNET RENNE: Dersom du skal tappe vann fra en kran som ikke er brukt på en stund, bør du la det renne til det er blitt kaldt før du bruker det. Særlig om morgenen kan dette være bra.

LA VANNET RENNE: Dersom du skal tappe vann fra en kran som ikke er brukt på en stund, bør du la det renne til det er blitt kaldt før du bruker det. Særlig om morgenen kan dette være bra. Foto: FOTO: Alexander Berg jr.

Publisert Oppdatert

Vannet du tapper fra kjøkkenkranene inneholder levende organismer. Et essensielt næringsstoff, kaller Den norske legeforening det. Vannet har også ulike kvaliteter avhengig av hvilke mineraler det har vært i kontakt med.

Det betyr at vann ikke bare er vann, men at dets kvaliteter forandrer seg etter hvordan det blir behandlet. I den sammenheng har det også betydning hvordan du tapper vannet ut av springen på kjøkkenet.

Lar du det renne før du tar det i bruk eller tapper du det rett i kokekar eller vannglass?

Særlig om du har barn i huset, har det betydning om du gjør det ene fremfor det andre.

Årsaken er at vann kan inneholde mindre mengder metaller, blant annet kobber.

Stillestående vann tærer på rørene

For vann som blir stående i rørene kan begynne å tære på innsiden.

- Derfor skal du la vannet renne før du tar det i bruk, forklarer sjefingeniør Wenche Fonahn i Folkehelseinstituttet til klikk.no.

Seksjonssjef i Mattilsynet i Oslo, Asker og Bærum, Solveig Eriksrud, legger til at det i tillegg til utfelling av metaller også kan skje en oppvekst av bakterier dersom vann blir stående lenge i rørene.

Det danske nettstedet bolius.dk forklarer en eventuell fremvekst av bakterier med at temperaturen på vannet kan stige inne i en bolig i forhold til den temperaturen vannet har i det offentlige ledningsnettet.

Den høyere temperaturen forklarer de med "dårlig isolering, eller fordi kaltvannsrørene ligger for tett på varmtvannsrørene. I begge tilfeller blir vannet oppvarmet av omgivelsene", skriver de.

- La det renne til det blir kalt

- Det vil ikke være en akutt risiko med økte konsentrasjoner i drikkevannet, men den som vil forebygge inntak av kobber bør la vannet renne før det tas i bruk, sier Fonahn og legger til at spedbarn kan reagere på for store konsentrasjoner av kobber.

- Man bør derfor la vannet renne til det har blitt så kalt som mulig, fordi da har alt vannet som har stått i rørene forsvunnet. Så hold pekefingeren borte i vannet og kjenn etter til det ikke blir kaldere. En fornuftig pekefingerregel, kan man si, utdyper hun.

Spesielt viktig om morgenen

Overingeniør i Vann- og avløpsetaten i Oslo, Margrethe Husebø, legger til at uansett hvordan vannet skal brukes til matlaging eller drikke, så bør man la det renne dersom det har stått stille en stund.

Solveig Eriksrud utdyper at det særlig om morgenen er viktig å la vannet renne.

- Fordi da har det stått stille over lengre tid og det kan ha skjedd en uønsket opphopning av stoffer, sier hun.

På sine sider skriver Folkehelseinstituttet at når vannet brukes jevnlig vil konsentrasjonene være minimale. "Men vann som har stått noen tid i ledningene vil som regel ha betydelig høyere konsentrasjoner. Det er ikke uvanlig at vann som har stått i ledningene over natten, inneholder 2 til 3 mg/l kobber", legger de til.

Ifølge drikkevannsforskriften er grenseverdien for vann 1,0 mg/l.

Metaller i drikkevannet

I tillegg til kobber vil drikkevannet kunne inneholde flere andre metaller, men uten at disse representerer en helserisiko.

Ifølge Folkehelseinstituttet kan drikkevannet også inneholde jern, sink, bly, kadmium og kalsium. Men i Norge danner drikkevannsforskriften rammene for alt vann som produseres i offentlige vannanlegg

- Mengden av de ulike metallene vil avhenge av hvilke rør man har i huset sitt, sier Eriksrud.

Hun legger til at det er de lokale vannverkene som har ansvaret for vannet frem til boligen eller stikkledningen inn til et område.

- Og blant annet slik det er i Oslo, blir vannet overvåket jevnlig. Dersom de oppstår avvik, vil disse derfor raskt bli fulgt opp, forklarer Eriksrud.

Derfor kan det like gjerne være røropplegget i den enkelte boligen som vil kunne være kilden til forhøyde nivåer av stoffer i vannet.

I noen tilfeller kan også selve armaturet være en kilde til metallutfelling, og da hovedsakelig bly.

- I all hovedsak skal armaturet i norske kjøkkenbenker være av god kvalitet, sier tidligere teknisk direktør, nå tilknyttet rådgiver hos Norske Rørleggerbedrifters Landsforening, Ole Larmerud, til klikk.no.

- Generelt har vi fått et globalt marked som er mer uoversiktlig og mindre kontrollerbart, med større risiko for at produktet kan inneholde helsefarlig metaller som blant annet bly. Derfor skal man som forbruker være bevisst når man kjøper nytt aramatur, at det følger med dokumentasjon på at det er godkjent og fri for skadelige metaller. Hvis ikke, bør man styre unna.

Drikkevannsforskriften

Det vannet de fleste av oss tapper gjennom kjøkkenkranene kan man nesten si er filtrert gjennom et sett med bestemmelser, som kalles drikkevannsforskriften.

Ett av kravene i forskriften er at når det kommer ut av tappekranen din, skal det "være hygienisk betryggende, klart og uten framtredende lukt, smak eller farge. Det skal ikke inneholde fysiske, kjemiske eller biologiske komponenter som kan medføre fare for helseskade i vanlig bruk", står det i forskriftens paragraf 12.

Ifølge interesseorganisasjonen Norsk Vann er vannverkene underlagt strenge krav til vannkvalitet og leveringssikkerhet. "Vannkvalitetskravene omfatter fysiske, kjemiske og mikrobiologiske forhold", skriver de blant annet på sine sider.

- For Oslo sin del kan vi garantere at vannet som sendes gjennom ledningsnettet er i henhold til drikkevannsforskriften, utdyper Margrethe Husebø.

Les også:

Rent vann på hytta

Så lite tid sparer du på å koke vann med lokk

På jakt etter gode interiørideer? Du finner dem i Inspirasjonsguiden

Nyttige tjenester

FORUM

Underholdning