Monsterregningen fra Vitel

Anbefaler forlik til spotpris

Ta kontakt med Vitel og inngå forlik til spotpris, er anbefalingen fra Elklagenemnda.

SPOTPRIS: Elklagenemnda anbefaler sinte Vitel-kunder å ta kontakt med selskapet og bed om sluttfaktura til spotrpis.

SPOTPRIS: Elklagenemnda anbefaler sinte Vitel-kunder å ta kontakt med selskapet og bed om sluttfaktura til spotrpis. Foto: Foto: Knut Fjeldstad/Scanpix

Publisert Oppdatert

Klikk har tidligere skrevet om monsterregningene som strømleverandøren Vitel har sendt ut til sine tidligere kunder. Nå har Elklagenemnda fattet en avgjørelse i saken.

Der anbefaler de kundene å inngå forlik med Vitel til spotpris.

- Vi opplever at dette er et fornuftig standpunkt fra Elklagenemnda sin side, sier underdirektør i Forbrukerrådet, Torgeir Øines, til klikk.no. - Og spotpris er en fullt ut objektiv pris.

Forbrukerrådet forutsetter at Vitel retter seg etter nemndas anbefaling.

- Det er viktig å få en avklaring nå og få avsluttet saken. Vi håper at den blir avsluttet på en god måte for alle involverte parter, fremhever Øines.

Uklare avtalevilkår

Generelt stiller Elklagenemnda seg kritisk til de avtalevilkårene Vitel har tilbudt sine kunder.

"Etter nemndas oppfatning er det uklart hvilke betingelser som er lagt til grunn for avtaleinngåelser mellom Vitel og de kunder som har henvendt seg til nemnda. Ifølge Vitel gjelder ulike betingelser for ulike produkter, men nemnda kan ikke se at dette er dokumentert eller skikkelig opplyst for kundene", skriver nemnda i sin avgjørelse.

Fastprisavtaler

Ifølge Elklagenemnda har Vitel operert med 26 ulike produkter. Et av disse har vært en fastprisavtale. Kunder som har klagd på denne, har hevdet at Vitel har brutt avtalen med den følge at kundene har lidt økonomisk tap.

Vitel har tilbudt å betale et såkalt opphørsgebyr på kr 590 for avtalebruddet.

Elklagenemnda mener det er akseptabelt at tapet beregnes til differansen i Vitels fastpris og den laveste fastpris som var mulig å oppnå på avtaletidspunktet.

Ikke overholdt varslingsplikten

I sine avtaler har Vitel blant annet lagt til grunn det som heter Standard kraftleveringsavtale. I denne inngår blant annet en varslingsplikt på 14 dager for prisendringer.

Elklagenemnda kan ikke se at selskapet har overholdt varslingsplikten.

"Nemnda legger derfor til grunn at varslingsregelen med 14 dagers frist er ment å gjelde for alle produkter unntatt fastprisprodukter og eventuelle avtaler hvor det uomtvistelig er den til enhver gjeldende spotpris som skal legges til grunn", uttaler nemnda.

Unngå forskuddsbetaling

De fleste av Vitels kunder hadde opprinnelig inngått avtaler om forskuddsbetaling. Når så Vitel har sendt ut en sluttavregning, har dette imidlertid skjedd til en langt høyere strømpris enn den som gjaldt ved forskuddsinnbetalingene.

- Erfaringene fra denne saken kan oppsummeres i ett ord, forskuddsbetaling, understreker Øines. - Man bør generelt unngå forskuddsbetaling.

Dette er også Elklagenemnda tydelig på.

"Nemnda har merket seg at det både på bransjehold og forbrukerforhold manes til forsiktighet når det gjelder forskuddsbetaling. Dersom et selskap kommer i økonomiske vanskeligheter, påtar kunden seg stor risiko ved å akseptere et slikt betalingsprinsipp og det kan by på vanskeligheter og få penger refundert", uttaler de.

Les også:

Optimal oppvarming av boligen

Slik bytter du strømleverandør

Selg strøm til naboen

De største søvntabbene

Nyttige tjenester

FORUM

Underholdning