Kjøkkenklut-Nille

Middels oppsugingsevne, men høy pris.

Foto: FOTO: Alexander Berg jr.

Publisert Oppdatert

Kort sagt:

+ Ingen spesielle.

- Høy pris og middels oppsugingsevne.

Dette er testens nest dyreste klut samtidig som den bare har middels oppsugingsevne, derfor gir kluten minst oppsugingsevne for pengene, målt som oppsugd vannmengde i forhold til klutens areal og pris. Målt i forhold til klutens egen vekt er dette også testens dårligste oppsugingsevne.

Tørketid

Tørketid på det jevne.

Opptørkingsevne per krone

Lite oppsugingsevne for pengene.

Faktisk oppsugingsevne

Middels oppsugingsevne.

Nyttige tjenester

FORUM

Underholdning