Varmepumper

IVT og Mitsubishi best i test

IVT gir mest varme for pengene, mens Mitsubishi gir mest varme når det er spesielt kaldt.

VINNERNE: IVT og Mitsubishi topper Forbrukerrådets test av varmepumper. IVT-modellen passer best for dem med et vanlig oppvarmingsbehov, mens Mitsubishi-modellen kan være førstevalget for dem som bor i særlig kalde områder og som kanskje også har en stor eller dårlig isolert bolig.

VINNERNE: IVT og Mitsubishi topper Forbrukerrådets test av varmepumper. IVT-modellen passer best for dem med et vanlig oppvarmingsbehov, mens Mitsubishi-modellen kan være førstevalget for dem som bor i særlig kalde områder og som kanskje også har en stor eller dårlig isolert bolig. Foto: Foto: Produsentene

Publisert Oppdatert

Planlegger du å installere varmepumpe i år? Forbrukerrådet har publisert en ny test av luft/luft-varmepumper, gjennomført av SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut på oppdrag fra den svenske Energimyndigheten. Sammenstilt med en tilsvarende test fra mars i år kommer én modell fra IVT og én fra Mitsubishi best ut.

Ifølge testansvarlig hos Forbrukerrådet, Jogrim Aabakken, skal du velge Mitsubishi-modellen dersom du bor i et særlig kaldt område (indre Østland, indre Finnmark og deler av Troms), og boligen i tillegg er stor og kanskje også dårlig isolert. I de fleste andre tilfellene vil IVT-modellen fungere tilfredsstillende.

Veiledende pris på Mitsubishi-modellen er kr 24 900,- ferdig montert. Den tilsvarende prisen for IVT-modellen er kr 23 900,-.

Varmebehov avgjørende

Ved vurdering av varmepumpe, vil det varmebehovet man har være avgjørende, slik at man ikke løper risikoen med å velge en for liten varmepumpe.

- Dersom du bor i et område med en årsmiddeltemperatur på 3-4 grader eller høyere, er IVT-modellen et meget godt valg. Hvis du bor i et område med lavere årsmiddeltemperatur og bor i en stor eller dårlig isolert bolig, bør du imidlertid vurdere Mitsubishi-modellen. Denne sparer ikke fullt så mye strøm som IVT-modellen, men leverer til gjengjeld masse varme også når det er skikkelig kaldt ute. Dermed vil du i mindre grad bli avhengig av tilleggsfyring i de kaldeste månedene, utdyper Aabakken.

Flere tusenlapper å spare

Forbrukerrådet har lagt særlig vekt på to faktorer når de har vurdert varmepumpene: Varmeeffekt og Årsvarmefaktor (års-COP). Mitsubishi FD Heat Kirgamine 6,6 kommer best ut når det gjelder varmeeffekt, mens IVT Nordic Inverter 12 KHR-N får best resultat på varmefaktor.

Varmeeffekten beskriver hvor mye energi pumpen leverer ved en gitt utetemperatur. Ved -15 grader produserer Kirgamine 6,6 4,3 kW, mens den dårligste modellen i testen leverer 2,8 kWh.

Varmefaktoren angir forholdet mellom varmepumpens avgitte og tilførte effekt. Dess større tallet er, jo mer varmeffektiv vil pumpen være og jo lavere blir strømregningen.

Ved et årlig oppvarmingsbehov på 13 000 kWh (tilsvarer strømforbruk på 20 000 kWh) vil forskjellen mellom Nordic Inverter 12 KHR-N og den dårligste modellen være 2600 kroner i lavere energiforbruk.

Hvordan velge varmepumpe?

Valg av varmepumpe vil generelt innebære at man må ta stilling til flere faktorer som pris, varmeeffekt, varmefaktor og støy. Forbrukerrådet har satt opp en veiviser til hjelp:

1. Hvor kaldt er det sånn cirka i snitt på ditt bosted i januar?

2. Hvilken årsmiddeltemperatur er det på ditt bosted?

3. Hvor stort energibehov har du?

Ta utgangspunkt i hvor høyt strømforbruk du har per år. Dette tallet vil du som regel finne på fakturaene du mottar fra netteier og strømleverandør. Multipliser tallet med 0,64 (fordi norske husstander i snitt bruker om lag 64 prosent av strømmen på romoppvarming). Eks: 20.000 kWh per år x 0,64 = 12.800 kWh i oppvarming per år.

Og med bakgrunn i svarene man får, kan man gå inn i Forbrukerrådets testresultater og finne den modellen man synes passer best.

Forbrukerrådet understreker imidlertid at ikke alle modellene som er på markedet er med i testen.

Velg et kjent merke

Tre viktige begreper

Varmefaktor kalles vanligvis COP (Coefficient of Performance). Beskriver forholdet mellom pumpens avgitte effekt i varme og tilført effekt. 2,0 i varmefaktor/COP innebærer at pumpen produserer dobbelt så mye varme som en ordinær panelovn ville ha klart med det samme energiforbruket.

Årsvarmefaktor («års-COP») beskriver varmefaktoren en pumpe klarer å produsere over et helt år. Jo høyere årsvarmefaktor, jo lavere strømforbruk og jo lavere strømregninger på deg. Én av to faktorer Forbrukerrådet har valgt å vektlegge i vår analyse.

Varmeeffekt beskriver hvor mye varme pumpen klarer å produsere ved gitte forutsetninger. Oppgis vanligvis i kilowatt (kW). 1 kW = 1.000 watt. Varmeeffekten vil normalt synke med synkende utetemperatur. Jo høyere varmeeffekt, jo større er sjansen for at varmepumpen vil klare å holde boligen din varm. Én av to faktorer Forbrukerrådet har valgt å vektlegge i vår analyse.

Kilde: Forbrukerrådet

Informasjonssjef i Norsk Varmepumpeforening (NOVAP), Einar Gulbrandsen, fremhever viktigheten av å velge en pumpe som er bygget for norske forhold, og i den sammenheng viser han til at det fra neste år kommer en ny standard for energimerking. Den tidligere A-klassen skal få et tillegg med A+, A++ og A+++.

"Fordelen med at skalaen blir utvidet er at du som forbruker lettere kan finne den mest energieffektive luft/luft varmepumpen. Det nye merket vil fremheve at det er stor forskjell på ytelsen til varmepumper", skriver de på sine nettsider.

- Generelt pleier vi å råde forbrukeren til å velge et kjent merke, og sørg også for at anlegget blir montert av en fagperson. Man kan kjøpe den beste pumpen i verden, men dersom den monteres feil vil den gi dårligere besparelse og kan gå raskt i stykker. På våre nettsider varmepumpeinfo.no vil forbrukeren finne en liste over installatører som er godkjent av oss.

Gulbrandsen råder også til å be om referanseprosjekt, samt å kjøpe av en leverandør som har en importør i ryggen, fordi dette gir ekstra sikkerhet i forhold til reklamasjon.

Støy

I sin test har Forbrukerrådet lagt relativt sett mindre vekt på støy, fordi det ofte vil være en subjektiv størrelse.

- Vi anbefaler ikke at det legges altfor stor vekt på støymålingene i vår test. Støy oppleves ulikt og det er ikke sikkert at alle synes at den pumpen som produserer færreste desibel i laboratorium er den pumpen som faktisk oppleves som den mest stillegående. For å være sikker på å ikke irritere seg over støy, bør man derfor aller helst oppsøke en nabo eller en forhandler og lytte til pumpen med egne ører, råder Aabakken.

- Generelt kan vi imidlertid si at de nyeste modellene på markedet støysvake, tilføyer han.

Vedlikehold viktig

Ifølge Gulbrandsen har en luft/luft varmepumpe en forventet levetid på 10 år.

- Men den kan fint fungere i 15 år. Det er imidlertid helt avgjørende for levetiden at det skjer et jevnlig vedlikehold. Vi anbefaler service hvert annet år.

Les også:

Alt om energisparing

Dette huset eksporterer energi til andre

Exit for glødepæren

På jakt etter nye interiørideer? Du finner dem i Interiørguiden vår

Nyttige tjenester

FORUM

Underholdning