For høye radonkonsentrasjoner

Helsekadelig radon i nye boliger

I enkelte kommuner har 6 av 10 nye boliger for høye verdier av det radioaktive stoffet radon.

FORBRUKERVENNLIG: Skal du kjøpe bolig er det smart å sjekke om objektene har gått ned i pris.

FORBRUKERVENNLIG: Skal du kjøpe bolig er det smart å sjekke om objektene har gått ned i pris. Foto: Foto: Statens strålevern

Publisert Oppdatert

Fakta om radon

  • Radon er en usynlig og luktfri edelgass, som finnes i de fleste bergarter. Ved spontant radioaktivt henfall av radon dannes såkalte radondøtre. Disse fester seg til lungevevet og avgir stråling.
  • Høye radonnivåer innendørs er en medvirkende årsak til økt risiko for lungekreft.
  • Radon er den nest viktigste årsaken til lungekreft, ifølge Verdens helseorganisasjon (WHO). Bare røyking representerer en større helserisiko med hensyn til lungekreft.
  • I Norge er radon en medvirkende årsak til rundt 300 lungekreftdødfall i året. Helserisikoen øker med radonnivået og oppholdstiden inne.
  • Hvis man f.eks. bor i et hus med en radonkonsentrasjon på 1000 Bq/m³, vil risikoen for lungekreft være den samme som for en gjennomsnittlig røyker.

Kilder: Radoninfo, Statens strålevern

Slik måler du radonnivået

Sporfilm:

  • Er en liten brikke som plasseres i de viktigste rommene i boligen din. Radonmålinger med sporfilm bør skje i vinterhalvåret over en periode på minst to måneder. Resultatet av en sporfilmmåling gir et gjennomsnittlig radonnivå over perioden.
  • Sporfilmen kan bestilles via internett og sendes inn i en vedlagt returkonvolutt. Svarene på prøven får du noen dager etter at sporfilmen blir sendt inn. Det anbefales å bruke minst to sporfilmer per bolig.
  • Sporfilm er den mest økonomiske måten å måle radonkonsentrasjon på. Prisen pr. sporfilm varierer fra ca. kr. 250 - 500 pr. stk, og inkluderer fremkalling, analyse og rapportering av måleresultatet. Noen firma tilbyr også andre tjenester og kan i tillegg benytte andre målemetoder.

Elektronisk radonmåler:

  • Disse målerne kan brukes til å foreta korttids- eller langtidsmålinger. Måleverdiene vises på et lite display.

Den radioaktive og helseskadelige gassen radon er usynlig og luktfri - og den finnes i 10 prosent av norske boliger.

Les også: Varmefotografi avdekker boligskader

En ny landsomfattende kartlegging fra Statens strålevern viser at cirka èn av ti nye eneboliger, rekkehus og vertikaldelte tomannsboliger har for høye radonkonsentrasjoner i inneluften.

I enkelte kommuner har opptil seks av ti hus bygget etter år 2000 et radonproblem.

Her kan du sjekke radonstrålingen i din kommune.

Kreftfremkallende

Ifølge Verdens helseorganisasjon (WHO) er radongass den nest viktigste årsaken til lungekreft, kun slått av røyking. Risikoen øker med radoneksponeringen.

I Norge er radon en medvirkende årsak til rundt 300 lungekreftdødfall årlig.

Verre enn forventet

Radon er en radioaktiv gass som forekommer i all byggegrunn. Hovedkilden til forhøyede radonkonsentrasjoner innendørs, er boligene ikke er tette mot grunnen.

Gassen trenger gjennom utettheter i byggekonstruksjonen.

- Vi hadde kanskje ventet noen få prosent over tiltaksgrensen. Men at det er i snitt så mye som 30 prosent, og at det i enkelte kommuner er opptil 60 prosent av husene bygget etter år 2000 som har et radonproblem, det hadde vi ikke trodd. Det er meget alvorlig, og veldig nedslående, sier avdelingsdirektør i Statens strålevern, Per Strand, til nrk.no.

Les også: - Mobilstråling gir hjernesvulst

Det var i vinter at Statens strålevern kartla radonkonsentrasjonen i nye boliger bygget etter 1999. Radonmålingene ble foretatt i cirka 750 tilfeldig utvalgte boliger.

Boligeierne fikk tilsendt to målebrikker som de skulle plassere i to forskjellige oppholdsrom i boligen i minst to måneder.

På verdenstoppen

Statens strålevern mener at regelverket og tilsynet må styrkes. De anbefaler også at det må gjøres forebyggende tiltak i alle nye bygg, og at alle ferdige nybygg kontrollmåles når de er tatt i bruk.

Les også: Slik forebygger du brann

Norge er, sammen med Sverige og Finland, blant de land i verden med de høyeste radonkonsentrasjonene i inneluft. Gjennomsnittlig årsmiddelverdi av radon i norske boliger er ca. 90 Bq/m3. I forskriftens veileder (REN) heter det at årsgjennomsnittet av radon-konsentrasjonen i et rom ikke bør overstige 200 Bq/m3 i inneluft.

I den nye undersøkelsen foretatt av Statens strålevern viste den høyeste enkeltmålingen nærmere 3000 Bq/m3.

Statens strålevern har utarbeidet en liste over firmaer som måler radonkonsentrasjonen. Av firmaene får du tilsendt målebrikker som du returnerer i posten, så du trenger ikke velge et firma i nærheten av boligen din.

For mer informasjon om radon:

Statens strålevern

Statens bygningstekniske etat

Byggforsk

Nyttige tjenester

FORUM

Underholdning