Strømpriser

Denne oversikten fungerer ikke

Jakter du laveste strømpris, er det ikke sikkert du finner den her.

FUNGERER IKKE: Konkurransetilsynets oversikt over strømpriser gir ikke lenger en god oversikt over det som finnes av strømavtaler.

FUNGERER IKKE: Konkurransetilsynets oversikt over strømpriser gir ikke lenger en god oversikt over det som finnes av strømavtaler. Foto: SKJERMDUMP: Konkurransetilsynet

Publisert Oppdatert

Har du planer om å bytte strømleverandør eller bare nysgjerrig på om det finnes lavere strømpriser enn de du betaler nå? Da har du sannsynligvis vært innom Konkurransetilsynets prisoversikt, eller bare latt deg friste av en pågående strømselger. Sannsynligheten er stor for at du på denne måten ikke har funnet frem til den rimeligste strømavtalen.

- Konkurransetilsynets prisoversikt har i mange år forvitret, og mange av avtalene i markedet finnes ikke i oversikten, uttaler fagdirektør hos Forbrukerrådet, Thomas Bartholdsen, overfor klikk.no.

- I tillegg har vi registrert at enkelte aktører i markedet driver en aggressiv markedsføring. Deres aktivitet bidrar til å gjøre markedet uoversiktlig, og den overdrevne markedsføringen som påstås å være til kundens beste er det til syvende og sist kunden som betaler for.

Begge disse forholdene innebærer at forbrukerne vil ha problemer med å finne frem til den mest gunstige strømavtalen.

En ny strømportal, som planlegges i midten av neste år, vil kunne gjøre det enklere for forbrukerne å finne frem i markedet. Portalen skal etter sigende gi en komplett oversikt over markedet for strømavtaler.

- Vi er veldig glade for at Regjeringen har vedtatt at det skal komme en ny portal. Den vil bidra til at tilbudene er bedre sammenlignbare, sier Bartholdsen, som legger til at det beste rådet til forbrukerne er å være kritiske til strømselskapenes markedsføring.

- Dekker ikke markedet

Ifølge Thomas Bartholdsen har Konkurransetilsynets oversikt med årene blitt dårligere og gir ikke lenger et komplett bilde av markedet.

- Og Konkurransetilsynet selv har erkjent at de ikke har hatt ressurs til å utvikle den, utdyper han.

Rådgiver i Konkurransetilsynet, Hanneke Brouns, forteller at energiselskapene har meldeplikt for strømavtaler som enten er spotpris med påslag, standard variabel eller fast pris.

- Vi har begrenset oversikten til disse tre pristypene fordi det skal være mulig å sammenligne, forklarer hun overfor klikk.no.

Men det innebærer at mange av avtaletypene som finnes på markedet ikke kommer med i oversikten, fordi de har avvikende prisstrukturer.

- Selskapene kan ha så mange avtaler de ønsker, men de blir vanskelige å sammenligne, legger Brouns til.

Ny portal

Bartholdsen forteller at forbrukerne neste år vil få en ny, komplett oversikt over de ulike strømavtalene i markedet.

- Forbrukerrådet har fått i oppdrag å utvikle en ny portal, som skal dekke hele markedet og som planlegges å være klar i midten av neste år, sier han.

Den vil basere seg på en ny forskrift som Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) har sendt på høring.

- Vi foreslår at strømselskapene bli pålagt å melde inn alle sine avtaler, sier seksjonssjef i NVE, Heidi Kvalvåg til klikk.no.

- Tiden var moden for å få en ny prisoversikt, forklarer Brouns og legger til at nåværende oversikt ikke klarer å sammenligne avtaler i markedet som fanger opp svingningene i forbrukers døgnforbruk.

- Når flere husholdninger vil få automatisk måleravlesning som fanger opp døgnvariasjoner, blir det enda viktigere å få disse avtalene med i prisoversikten.

- Blir ledet feil

Ifølge Bartholdsen er noe av utfordringen med dagens prisoversikt at avtaler som finnes i oversikten blir vanskelige å finne når man går inn på energiselskapets nettsider.

- Man ledes til nettsidene, men avtalen i oversikten kan ofte være vanskelig å finne. Kunden kan havne et annet sted enn det som var intensjonen.

Han mener at selv om selskapene påstår at de driver med produktutvikling, er det først og fremst på betalingssiden det skjer.

- Den elektrisiteten du får i stikkontakten er jo lik enten du får strømmen fra selskap A eller B. Så når selskapene snakker om at de driver produktutvikling, er det fakturaene det dreier seg om. Man lokkes til flere varianter av fakturamodeller, og det er de som er mest gunstig for selskapet som markedsføres hardest, sier han.

- Vær kritisk til energiselskapenes markedsføring

Et annet forhold som ifølge Thomas Bartholdsen er en årsak til at det er vanskelig for kundene å finne frem til den mest gunstige strømprisen, er energiselskapenes opptreden.

- Noen av selskapene har store markedsføringsapparat som kan gi et skjevt eller misvisende bilde av hvilke fordeler som kan oppnås, beskriver han.

- Vårt er derfor at forbrukerne er kritiske til energiselskapenes markedsføring av visse avtaler. Risikoen er stor for at den er mer gunstig for selskapet og ikke for deg.

Han trekker blant annet frem avtaler, hvor man ved å betale inn et månedlig fastbeløp forsikres mot svingninger i strømprisen.

- På lang sikt vil en slik avtale koste mer for forbrukeren enn risikoen for at prisen svinger. Vi anbefaler også å unngå avtaler hvor man betaler et fast beløp for å få det samme månedlige, fakturabeløpet.

Bartholdsen mener at dersom man ikke har dårlig økonomi og behov for forutsigbarhet, vil spotpris med lavest mulig påslag være den gunstigste avtalen.

- Og dersom du har funnet frem til en god avtale, fortell det til andre.

Heidi Kvalvåg legger til at det ikke er slik at Konkurransetilsynets prisoversikt ikke er et nyttig verktøy.

- Som forbruker bør man sjekke sin strømavtale mot oversikten.

- Selskapene de eneste som tjener på avtalene

Thomas Bartholdsen forteller at i tillegg til avtaler hvor man betaler en månedlig "forsikring" for å unngå prissvingninger, så har enkelte selskaper også lansert avtaler hvor man betaler et ekstra honorar for å få den samme, månedlige fakturasummen (årsforbruket deles i 12 deler).

- Vi er lite glade for slike avtaler, fordi ved å betale seg fort fra prissvingsrisikoen forsvinner også fokuset på energiøkonomisering, fordi man ikke lenger har noe insitament for å spare strøm. Slike avtaler er ikke bra for miljøet. De eneste som tjener på dem er selskapene.

Fikk ny avtale mot sin egen vilje

Fjordkraft hører til en av de aktørene som markedsfører seg tungt, og tidligere i september skrev journalist Inger Merete Hobbelstad en kommentar i Dagbladet om det hun kaller kidnapping fra selskapets sin side.

Hun forteller historien om hvordan hun som følge av en kort samtale med selger fra strømselskapet ble flyttet over til en av deres avtaler, men uten at hun ifølge henne selv hadde ønsket et bytte. Hun ville bare sjekke blant strømleverandørene hvem som hadde det beste tilbudet.

Selv etter at hun gjentatte ganger har forsøkt å avslutte kundeforholdet med dem, kommer det regninger dumpende ned i postkassen hennes.

"I forhold til denne konkrete saken, beklager vi selvfølgelig dette. Her har vi ikke hatt den fremtreden som vi ønsker. Det har skjedd en feil og vi har i etterkant innskjerpet våre rutiner", skriver kommunikasjonsdirektør Jeanne Katralen Tjomsland i en e-post til klikk.no.

Les også:

Denne krymper strømregningen

Kun da gir en varmepumpe gevinst

På jakt etter gode interiørideer? Du finner dem i Inspirasjonsguiden

Nyttige tjenester

FORUM

Underholdning