Boligrenta

Bankene følger ikke etter

Selv om Norges bank skulle sette ned renta i morgen, er det tvilsomt at bankene følger etter.

Bankene avventer et rentekutt selv om Norges Bank kutter sin rente.

Bankene avventer et rentekutt selv om Norges Bank kutter sin rente. Foto: Foto: Crestock

Publisert Oppdatert

Slik skifter du bank

Sånn går du frem for å bytte til en bank med lavere rente.

Pengemarkedet avgjør

Fastsettelsen av bankenes utlånsrente bestemmes av hvor mye det koster bankene å låne inn penger. Den såkalte, og mye omtalte styringsrenta i Norges Bank, er én faktor. Men et like viktig, om enn kanskje viktigere element, er den såkalte pengemarkedsrenta, også kalt 3-måneders NIBOR. Denne avgjør hva det koster bankene å låne seg i mellom, og den har skutt i taket den siste måneden, som følge av stor usikkerhet i finansverdenen.

- Utlånsrenta settes på bakgrunnn av hva det koster banken å skaffe funding - å låne inn. Prisen på fundingen styres av pengemarkedsrenta, ikke styringsrenta. Men en eventuell reduksjon av styringsrenta vil forhåpentlig ha positiv effekt på pengemarkedet slik at vi etterhvert vil få lavere utlånsrente, sier kommunikasjonsdirektør i Fokus Bank, Bjørn Lenard Langli.

Når Norges Bank holder sitt ekstraordinære rentemøte i morgen, er det med en forventning i markedet om at styringsrenta kuttes.

- Vi tror på et kutt på 0,5 prosentpoeng i morgen, sier makroøkonom i Handelsbanken, Shakeb Syed, som imidlertid legger til at de ikke er helt skråsikre.

Skulle det bli et kutt, er det likevel ikke gitt at bankene kutter boligrenta. Det viser en ringerunde Klikk har gjort til de største bankene.

- Det er fortsatt stor usikkerhet i utviklingen i pengemarkedet og markedssituasjonen generelt. Vi må nå følge nøye hvordan styringsrenta, øvrige tiltak og utviklingen påvirker kostnadene ved å skaffe penger. Forhåpentligvis vil de ekstremt høye pengemarkedsrentene kunne komme ned, og tiltakene hjelpe til for å unngå ytterligere økning på rentene, sier informasjonssjef i Nordea, Thomas Sevang.

- Renten på boliglån og innskudd til personkunder er en konsekvens av den ekstraordinære situasjonen i markedet for bankenes innlån. Den renteøkningen vi foretok i forrige uke gjenspeiler heller ikke fullt ut den økningen som har vært i pengemarkedet, sier informasjonsdirektør i DnB NOR, Aud-Helen Rasmussen.

Vær kritisk

Ansvarlig redaktør i Dine Penger, Tom Staavi, uttalte i går, med bakgrunn i regjeringens krisepakke, at bankene burde kutte renta.

Staavi godtar likevel at bankene inntar en avventende holdning med bakgrunn i ustabiliteten i pengemarkedet.

- Jeg har forståelse for at bankene må se en stabilisering av markedsrentene på et lavere nivå, før de gjør sine endringer. Bankene har faktisk holdt litt igjen på vei opp her, fordi man nok ikke trodde at de skyhøye markedsrentene skulle vedvare så lenge som det har gjort med stadig forverring.

Dine Penger-redaktøren ser uansett ingen grunn til at man som bankkunde skal stå og vente på at bankene reduserer renta.

- Her gjelder det, som alltid før, at man skal være en konstruktiv, kritisk bankkunde og sørge for at ens egen rente faller i takt med utviklingen i pengemarkedet. Hvis dette mot formodning tar lenger tid enn det bør, finnes det mange banker i Norge.

Slik får du lavest mulig boligrente.

Nyttige tjenester

FORUM

Underholdning